طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیبی نیازی به واردات برنج تا 10 سال آینده
بی نیازی از واردات با کاهش مصرف / مصرف برنج درایران ۷برابر اروپا

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادعا کرده است که واردات برنج به نحوی است که اگر از امسال تا 10 سال آینده هیچ برنجی وارد نشود، نیاز بازار تامین می شود و این برنجکار داخلی است که لطمه می بیند.


قیمت برنج

خبرگزاری ایسنا: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادعا کرده است که واردات برنج به نحوی است که اگر از امسال تا 10 سال آینده هیچ برنجی وارد نشود، نیاز بازار تامین می شود و این برنجکار داخلی است که لطمه می بیند.

محمدصادق حسنی با اشاره به شرایط کنونی بازار برنج گفت: برنج در سال جاری حدود کیلویی 8 هزار تومان برای کشاورز هزینه دربرداشت که در بازار با مبلغی حدود 9 تا 10 هزار تومان به فروش می رسد و با این وضع کشاورز دچار مشکل خواهد شد.

وی افزود: واردات بی رویه برنج به علت سود بالای موجود در آن همچنان در جریان است و طبق اطلاعات موثق در حال حاضر در یکی از گمرکات کشور 150 هزار تن برنج وارداتی موجود است.

روایت جدید از واردات برنج در زمان ممنوعیت
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات