طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیشهروندان آگاه ضامن امنیت و آرامش

شهروندان آگاه ضامن امنیت و آرامش

هشدار امنیتی آمریکا به شهروندانش در کویت

احمد حکیمی پور؛ عضو شورای شهرتهران در روزنامه آرمان نوشت: میان یک سازمانِ یادگیرنده و یادگیری سازمانی تفاوت وجود دارد. یادگیری سازمانی، صرفا تغییر در رفتار سازمان است در حالی که سازمان یادگیرنده، علاوه بر تغییر رفتار، توانایی تغییر در روش یادگیری را نیز داراست. به عبارت بهتر یک سازمان یادگیرنده نه تنها در شایسته شدن توانمند است، بلکه در شایسته ماندن نیز توانایی دارد.

احمد حکیمی پور؛ عضو شورای شهرتهران در روزنامه آرمان نوشت: میان یک سازمانِ یادگیرنده و یادگیری سازمانی تفاوت وجود دارد. یادگیری سازمانی، صرفا تغییر در رفتار سازمان است در حالی که سازمان یادگیرنده، علاوه بر تغییر رفتار، توانایی تغییر در روش یادگیری را نیز داراست. به عبارت بهتر یک سازمان یادگیرنده نه تنها در شایسته شدن توانمند است، بلکه در شایسته ماندن نیز توانایی دارد.

بعد می توان این گونه نتیجه گرفت که یادگیری سازمانی، زیر مجموعه ای از مفهوم سازمان یادگیرنده است. در حقیقت، اینکه یاد بگیریم که چگونه باید یاد بگیریم، اشاره دقیق به مفهوم یک فرد یا سازمان یادگیرنده دارد. یادگیری نوعی خدمت به اجتماع است که باعث درگیر شدن شهروندان در اجتماع محلی می شود. یک شهر یادگیرنده، نیازهای پیرامون یادگیری را شناسایی کرده، و طرح ها و روش هایی را برای تشویق برای خلق کردن، رشد فردی و انسجام اجتماعی به واسطه مجموعه توانایی های همه شهروندان، فراهم می کند.

شهرهای یادگیرنده آشکارا یادگیری را به عنوان روشی برای افزایش انسجام اجتماعی، احیا و توسعه اقتصادی که شامل همه بخش های اجتماع می شود، استفاده می کنند. در پروسه یادگیری فضای عمومی موقعیتی است که اولا به شخص یا سازمان خاصی تعلق ندارد و همه افراد جامعه می توانند و حق دارند به آن دسترسی و در آن حضور داشته باشند. ثانیا از ترکیب ۳ مولفه اساسی یعنی انسان، زمان و مکان تشکیل شده است. فضای عمومی پویا در شهر علاوه بر داشتن قابلیت های مذکور، از نرخ بالای جریان های متفاوت نیز برخوردار است.

جریان عبور و مرور افراد، جریان عبور و مرور وسایل نقلیه، جریان تبادل اطلاعات و جریان تبادل پول، کالا و خدمات از جمله عناصر تشکیل دهنده یک فضای عمومی پویا هستند. حضور شهروندان در چنین فضاهایی به جهت وجود سطح بالایی از دو عنصر تنوع و تغییر، ویژگی تطبیق پذیری افراد با محیط را به مرور زمان افزایش می دهد، به این ترتیب که هر چه قدر افراد بیشتر در معرض برخورد و مواجهه با پدیده های متنوع و تغییر آنها قرار داشته باشند، راه برقراری ارتباط صحیح با آنها را نیز با سرعت بیشتری فرا می گیرند و این یادگیرندگی شهروندان همان عنصری است که شهر یادگیرنده بر مبنای کم و کیف آن شکل می گیرد. بنابراین فضای عمومی پویا بستری بالقوه برای بالندگی شهر و شهروندان بر مبنای یادگیرندگی است.

در سال های اخیر رویکرد برنامه های مدیریت شهری با اولویت بخشی به مسائل فرهنگی و اجتماعی بوده است و همین میزان توجه موجب شده است که بتوانیم گام موثری را در ایجاد برقراری تعاملی دو سویه میان شهروندان و مدیران شهری برداریم، و تغییر خواست اجتماعی مردم در مراجعه به نمایندگانشان در شورای شهر که برآمده از یک تفکر جمعی برای حل مساله ای فارغ از مشکلات فردی است، بیانگر آن است که امروزه برای توسعه شهر بدون توجه به نقش اجتماعی و فرهنگی شهروندان نمی توانیم به برنامه ریزی مدیریتی درستی بپردازیم، و این بدین معناست که ما با شهری یادگیرنده مواجه هستیم که دیدگاه های مشترک میان شهروندان برای مدیریت فضای عمومی پیرامونشان شکل می گیرد، و بنابراین با حفظ هویت فضای عمومی مبتنی بر ریشه های فرهنگی، مذهبی و تاریخی مردم است که می توان چنین نقشی را کیفیت بخشید، و از ظرفیت و خلاقیت شهروندان برای اداره شهر بهره برد.

بنابراین به نظر می رسد که توجه به حوزه فرهنگسازی نه از بالا به پایین بلکه باید از بدنه تفکران شهروندان برای طراحی محیط زندگیشان شکل گیرد و در اصل ماهیت این اتفاق به شکل بخشی به رفتار مدیران شهری در برنامه ریزی ها نیز می پردازد. نمونه عینی آن حرکت اجتماعی شهروندانی است که در روزهای اخیر جنبشی را با عنوان «پاکبان»های شهر ایجاد کردند، و این همان خلاقیت شهر یادگیرنده است که خود به مدیریت پیرامونش می پردازد، که برگرفته از این همانی با رویکردهای هم افزایی مسئولان شهری برای حفظ شهری پاک است.

نمونه دیگر آن رفتار شهروندانی است که با وجود فضاسازی های دلواپسان با مدیریت تماشاگری بازی فوتبال ایران و کره جنوبی، فرهنگ عاشورای حسینی(ع) را به جهانیان نشان دادند و در واقع مردم خود به برنامه ریزی فرهنگی برای مدیریت چنین رخدادی پرداختند، و این پاسخ روشنی به تفکراتی بود که تصور می کنند همواره باید با بخشنامه و دستورالعمل به مدیریت حرکت های اجتماعی پرداخت، در حالی که حفظ هویت و حس این همانی میان شهروندان و فرهنگ و ریشه های تاریخی، ملی و مذهبی است که به خوبی به حفظ امنیت و آرامش شهری و از سویی ارتقای کیفیت زندگی منجر می شود.

آنچه در این چند روز با آن مواجه بودیم، نمونه روشنی از رشد و توسعه فرهنگی شهروندی است، که بی شک می توان با الگو گرفتن از آن شهری پویا و خلاق را به عکس کشید. بر این مبنا ایجاد ارتباط میان عناصر فرهنگی، ملی و مذهبی در بستر فضای عمومی و حفظ حس تعلق مکانی موجب می شود تا همه شهروندان خود را سهیم در اداره مطلوب شهر و توسعه پایدار بدانند.

استقرار آرامش و امنیت در کشور به برکت خون پاک شهدا
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات