طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلممربی تنیس روی میز یا پینگ پنگ باز رباتیک
قم، میزبان نونهالان پینگ پنگ باز کشور شد

فورپیوس اولین رباتی است که تنیس روی میز بازی می کند و به عنوان مربی نیز می تواند به افراد آموزش دهد.

ساعت 24: فورپیوس اولین رباتی است که تنیس روی میز بازی می کند و به عنوان مربی نیز می تواند به افراد آموزش دهد.


این ربات در نمایشگاه تجهیزات پیشرفته ژاپن عرضه شده و به خوبی یک استاد بازی تنیس روی میز بازی می کند و می تواند ضربات خود را متناسب با بازیکن مقابل خود تنظیم می کند. این ربات با ارزیابی دقیق از ضربات و پیش بینی حرکات بازیکن مقابل بازی خود را تنظیم می کند.

این ربات به همین علت می تواند به عنوان یک مربی برای همه رده هایی که در بازی تنیس روی میز از مبتدی با عالی بکار گرفته شود. پینگ پنگ, فیلم, تنیس, روبات


حضور 2 بازیکن معلول دَر مسابقات تنیس روی میز المپیک
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات