طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیحریم خصوصی، مکان عمومی
صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

عصرایران در یادداشتی درباره حریم خصوصی افراد نوشت: شاید شما هم تجربه کرده باشید که در محلی عمومی مانند مترو، اتوبوس و یا بازار در حال چک کردن گوشی یا خواندن روزنامه و کتاب هستید و برخی افراد شما را در خواندن پیام های گوشی، صفحات روزنامه و کتاب همراهی می کنند.


آسیب های اجتماعی

عصرایران در یادداشتی درباره حریم خصوصی افراد نوشت: شاید شما هم تجربه کرده باشید که در محلی عمومی مانند مترو، اتوبوس  و یا بازار در حال چک کردن گوشی یا خواندن روزنامه و کتاب هستید و برخی افراد شما را در خواندن پیام های گوشی، صفحات روزنامه و کتاب همراهی می کنند.

در عابر بانک در حال چک کردن حساب و یا در حال گرفتن پول هستید و دیگران با شما در این کار شریک می شوند و کل فعالیت شما را رصد می کنند.

 این کار رعایت نکردن حریم شخصی است. وقتی فردی در یک مکان عمومی در حال چک کردن گوشی خود و یا خواندن کتاب است، دیگران حق ندارند با او در خواندن یا چک کردن شریک شوند.

 بیایید یاد بگیریم که حریم یکدیگر را رعایت کنیم. پیامی که برای یک فرد در تلگرام آمده است تنها برای اوست نه فرد دیگر.

آیا شبکه ملی اطلاعات حریم خصوصی کاربران را نقض می کند؟
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات