طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

شروع طرح ساماندهی ورود و خروج دام
شروع طرح کنترل ورود دام عشایر کوچ رو در حاجی آباد

طرح ساماندهی و کنترل پروانه چرا (ورود و خروج دام ) در 900 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی و مراتع هرمزگان شروع شد.

مراتع هرمزگان, ساماندهی ورود دام, کوچ عشایر, شروع طرح ساماندهی ورود خروج دام

مراتع هرمزگان, ساماندهی ورود دام, کوچ عشایر, آغاز طرح
به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس،مجید پوربلیغی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: این طرح از نیمه شهریور در مراتع شهرستان های رودان و حاجی آباد شروع شده تا نیمه آبان ادامه دارد.
وی افزود: در این مدت دام نباید به مراتع استان وارد شود.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان با اشاره به 3 مرحله ای بودن این طرح گفت: مرحله نخست برای کنترل پروانه و پیشگیری از ورود دام غیر مجاز و بدون پروانه به مراتع قبل از آغاز فصل چرا و مرحله دوم برای عملیات شاخ شماری برای کنترل دام مازاد بر پروانه چرا و مرحله سوم برای خروج دام از مرتع اجرا می شود.
پوربلیغی افزود: 12 گلوگاه برای پیشگیری از ورود و خروج دام در خارج از زمان تعیین شده به استان در نظرگرفته شده که 7 منطقه در حاجی اباد و 5 منطقه در رودان است.
وی با اشاره به کوچ دامداران و عشایر از 15 آبان به هرمزگان گفت: پیش بینی می شود امسال تعداد دام ورودی در شهرستان حاجی آباد بیش از 350 هزار واحد دامی و در شهرستان رودان بیش از 120 هزار واحد دامی متعلق به بیش از یک هزارو 500 خانوار عشایری باشد.
پوربلیغی هدف از اجرای این طرح را پیشگیری از تخریب مراتع، پیشگیری از چرای زودرس قبل از آمادگی مرتع و خاک و سم کوب شدن مراتع، کنترل پروانه چرا و پیشگیری از ورود دام های فاقد پروانه چرا و یا دام مازاد بر پروانه چرا برشمرد.
هرمزگان دارای بیش از 4 میلیون هکتار مرتع است که حدود یک میلیون هکتار آن به دلیل کوچنده بودن عشایر و دامداران هر سال ساماندهی و کنترل پروانه چرا (ورود و خروج دام ) اجرا می شود.

اجرای طرح ترویجی ساماندهی کشتار دام نذری در خراسان رضوی
facebook google telegram twitter whatsApp