طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
تشدید تصادف با قاچاقچیان سوخت

تشدید تصادف با قاچاقچیان سوخت

تشدید نظارت و تصادف با عاملان قاچاق

مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان با اشاره به رسیدگی به 14 پرونده قاچاق سوخت ازتشدید برخورد با قاچاقچیان سوخت خبر داد.

تشدید, قاچاقچیان, سوخت, تشدید برخورد قاچاقچیان سوخت

تشدید, قاچاقچیان, سوخت
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان؛مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان گفت:در سال 95 محموله های بزرگ نفت سفید و نفت گاز در محورهای مواصلاتی استان توسط دایره آگاهی کشف و ضبط شد.
ممیزی افزود:بر اساس آمار در شهر زنجان : تعداد 9 پرونده ،شهرستان خدابنده 3 پرونده و در شهرستان ابهر تعداد 2 پرونده در این زمینه تشکیل و بعد از اخذ نظرات کارشناسی مختومه شده است.
وی ادامه داد :بر اساس آراء صادره متخلفان علاوه بر ضبط سوخت های مکشوفه به نفع دولت ،به پرداخت جرمیه نقدی بالغ بر دو میلیاردو پانصدو پنجاه میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.

اجرای طرح تشدید تصادف با مسافربرنماهای شخصی در تربت جام
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات