طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

شروعسومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در مدارس کردستان
جلسه ستاد عالی تشکیلاتی سومین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

سومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای فردا همزمان با هفته تربیت بدنی در مدارس کردستان شروع می شود.

آغاز, نشاط, المپیادورزشی, آغازسومین المپیاد ورزشی درون مدرسه مدارس کردستان

آغاز, نشاط, المپیادورزشی, دانش آموزان, کردستان

به نقل از خبرنگارگروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان ازسنندج،معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان دراین باره گفت: در سال تحصلی جاری دانش آموزان استان فراتر از تکالیف و بر اساس اهداف وزارتی تحت پوشش المپیاد ورزشی درون مدرسه ای قرار می گیرند.

افشین خوشگوارافزود:هدف از اجرای این طرح ایجاد نشاط و شادابی، توسعه مشارکت محوری، شناسایی دانش آموزان مستعد و توسعه نهضت داوطلبی است.

سومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای از 26 مهر تا 2 آبان در مدارس استان شروع می شود.برگزاری المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای
facebook google telegram twitter whatsApp