طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
مجازیعکس های ی از بیماری گشادی رگهای خونی اسماعیل
فیلم تصاویری دلهره آور از تصادف خونین در محور دورود

اسماعیل شاهی از بدو تولد به بیماری همانژیوم کاورنوس (گشادی رگهای خونی) سمت راست بدن، سر و گردن،فک و صورت، قفسه ی سینه و دست راست، ا مبتلا ست که با شروع رشد، بیماری نیز توسعه یافته و وی با شدت این بیماری از کار افتاده و خانه نشین شده است.

به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اسماعیل شاهی از بدو تولد به بیماری همانژیوم کاورنوس (گشادی رگهای خونی) سمت راست بدن، سر و گردن-فک و صورت – قفسه ی سینه و دست راست، ا مبتلا ست که با شروع رشد ، بیماری نیز توسعه یافته و وی با شدت این بیماری از کار افتاده و خانه نشین شده است.


این بیماری دردهای عصبی بسیار شدیدی دارد و میبایست دست راست را در آب یخ بخواباند تا کمی از دردش کاسته شود . حدود ۲ سال است که حالت بیماری اسماعیل شاهی بسیار اسفبار شده ، بطوریکه هنگام خواب بر اثر هجوم خون به زبان و لب ، زبان متورم شده و در دهان نمیگنجد.


فک و صورت, بیماری گشادی رگ های خونی, بیماری همانؤیوم کاورنوس, تصاویری بیماری گشادی رگهای خونی اسماعیل

فک و صورت, بیماری گشادی رگ های خونی, بیماری همانؤیوم کاورنوس, درهای عصبی


بیماری همانؤیوم کاورنوس, فک و صورت, فک و صورت, تصاویری بیماری گشادی رگهای خونی اسماعیل


بیماری همانؤیوم کاورنوس, درهای عصبی, بیماری گشادی رگ های خونی, تصاویری بیماری گشادی رگهای خونی اسماعیل


درهای عصبی, فک و صورت, بیماری همانؤیوم کاورنوس, تصاویری بیماری گشادی رگهای خونی اسماعیل


بیماری همانؤیوم کاورنوس, درهای عصبی, فک و صورت, تصاویری بیماری گشادی رگهای خونی اسماعیل


فک و صورت, بیماری همانؤیوم کاورنوس, درهای عصبی, تصاویری بیماری گشادی رگهای خونی اسماعیل


درهای عصبی, فک و صورت, بیماری همانؤیوم کاورنوس, تصاویری بیماری گشادی رگهای خونی اسماعیل


بیماری همانؤیوم کاورنوس, بیماری گشادی رگ های خونی, بیماری گشادی رگ های خونی, تصاویری بیماری گشادی رگهای خونی اسماعیل


منبع: تسنیم


تصاویری دیدنی از ضیافت خونین کوسه ها
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات