طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری های دامی
نقش مهم کارگاه های آموزشی در جلوگیری از انتقال بیماری های بین انسان و دام

کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری های دامی در مقطع دبیرستان روستای خونان بوئین زهرا برگزار شد.

بیماری های دامی, روستای خونان بویین زهرا, کارگاه آموزشی, کارگاه آموزشی بیماری دامی

بیماری های دامی, روستای خونان بویین زهرا, کارگاه آموزشی, قزوین

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، از قزوین ؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا گفت : دانش آموزان به عنوان سرمایه های آینده این مرز و بوم نقش بسزایی در ارتقاء سطح بهداشت جامعه دارند .

مهدی مهرزاده اضافه کرد : دانش آموزان ، به ویژه فرزندان دامداران و روستائیان به علت ارتباط مستقیم با دام و دامداری بسیار مستعد آموزش و فراگیری نکات بهداشتی درباره دام و بیماری های دامی و بیماری های مشترک انسان و دام هستند.

وی تاکید کرد : که هر یک از دانش آموزان آموزش دیده، سفیر دامپزشکی و بهداشت در خانواده های خود است.

کارگاه آموزشی « روشهای صحیح تغذیه برنج »
facebook google telegram twitter whatsApp