طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

بارندگی223میلی متری در لارستان
صعود کارکنان گازکهگیلویه و بویراحمدبه قله 4360 متری حوض دال دنا

شهرستان لارستان223میلی متر بارندگی در سال زراعی95-94داشته است.

لارستان, بارندگی, فارس, بارندگیمیلی متری لارستان

لارستان, بارندگی, فارس, شیراز, هواشناسی
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ یوسف عباسی رئیس اداره هواشناسی لارستان ابتدای سال زراعی را شروع مهر ماه هر سال تا پایان شهریور ماه سال آینده دانست و گفت: بارندگی در سال زراعی گذشته در این شهرستان در دوره بلند مدت کاهش داشته است.
وی تصریح کرد: در یک سال زراعی میزان بارندگی لارستان در زمان خشکسالی 26 میلی متر بوده و در زمان ترسالی به 700 میلی متر نیز رسیده است.
یوسف عباسی شروع بارندگی ها را در نیمه دوم آبان ماه اعلام و پیش بینی کرد: پاییز امسال بارندگی ها در سطح لارستان مطلوب باشد.
رئیس اداره هواشناسی لارستان از کاهش تدریجی دمای هوا در چند روز آینده خبر داد و افزود: دمای هوا در منطقه لارستان نسبت به ماه گذشته شش درجه کاهش یافته است.

عکس های کار شجاعانه خلبان برای نجات یک زن در ارتفاع 2 هزار متری
facebook google telegram twitter whatsApp