طاها پخش

تبلیغ درکار
بهره برداری از 63 کیلومتر ازطرح کنارگذر شرق اصفهان
بهره برداری ازطرح فیبر نوری در اصفهان

63 کیلومتر ازطرح کنارگذر شرق اصفهان به بهره برداری می رسد .

بهره برداری, شرق اصفهان, کنارگذر, بهره برداری کیلومتر ازطرح کنارگذر شرق اصفهان

بهره برداری, شرق اصفهان, کنارگذر

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،مشاور وزیر راه وشهرسازی و معاون کمپانی ساخت وتوسعه راههای کشور در بازدید و بررسی مسائل و مشکلات اجرایی طرح کنارگذر شرق اصفهان گفت: قطعات 1 و 2 این طرح بطول 63 کیلومتر از آزاد راه اصفهان – نطنز تا محور اصفهان - نایین در مدت 24 ماه به بهره برداری خواهد رسید .

سیدحسین میرشفیع با اشاره به اینکه این مسیر ازمحور اصفهان – نایین آغاز و به محور اصفهان – شیراز ختم می شود گفت: در فراخوان اعلام شده برای احداث قطعه 3 ،پس از انتخاب سرمایه گذار مناسب برای 30 کیلومتر باقیمانده نیز برنامه ریزی و کل مسیر بطول 93 کیلومتر به بهره برداری خواهد رسید .

وی اظهار داشت: قطعه 1 و 2 این مسیر 3 هزار میلیارد ریال هزینه دربر خواهد داشت که به صورت 70% بخش خصوصی و 30% سهم دولت پرداخت خواهد شد .

مشاور وزیر راه وشهرسازی گفت : اجرای این طرح آزادراهی نقش بسزایی درکاهش حجم بسیار عظیمی از ترافیک شهری اصفهان، کاهش آلودگی هوا، کاهش سوخت وزمان سفر خواهد داشت.

کنارگذر شرق اصفهان به عنوان کریدور شمال به جنوب کشور یکی از طر ح های عظیم راهسازی در استان اصفهان است که قطعه 1 و 2 آن در دست اجراست و قطعه 3 در شرف انتخاب سرمایه گذار است .
بهره برداری از9 باب مدرسه بنیاد برکت در اصفهان
facebook google telegram twitter whatsApp