طاها پخش

سیاسیمولاوردی روزجهانی خانوم روستایی را گرامی داشت
مولاوردی به توجه ویژه به اشتغال خانوم تاکید کرد اینستاپست

شهیندخت مولاوردی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش از اهمیت بسزاو ویژه زنان روستایی گفت.

به نقل از خبرنگار حوزه سیاسیون در فضای مجازی گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با توجه به روز جهانی زنان روستایی پستی در صفحه اینستاگرامش منتشر و از اهمیت ویژه نقش این افراد در جامعه صحبت به میان آورد و ذکر کرد که زنان روستایی که یک چهارم جمعیت دنیا را تشکیل می دهند و 42درصد نیروی کار کشاورزی در کشورهای در حال توسعه هستند، نقش مهمی در اقتصاد و تامین امنیت غذایی خانواده و جوامع ایفا می کنند.پانزده اکتبر برابر با 24 مهر ماهروزجهانی زنان روستایی نام گرفته است.زنان روستایی که یک چهارم جمعیت دنیا را تشکیل می دهند و42درصد نیروی کار کشاورزی در کشورهای در حال توسعه هستند، نقش مهمی در اقتصاد و تامین امنیت غذایی خانواده و جوامع ایفا می کنند.


همچنین 16و 17اکتبر به ترتیب روز جهانی غذا و روز جهانی کاهش فقر نامگذاری شده اند که توالی این سه روز نقش تعیین کننده زنان روستایی و پیوند میان این سه رویداد را یادآور می شود، بدین معنا که در صورت توانمندسازی زنان روستایی و رفع چالشهای فراروی آنان، خانواده و جوامع با دسترسی پایدار به منابع غذایی گامهای بلندی در مسیر کاهش فقر برخواهند داشت.


در سند توسعه پایدار تا2030، در میان اهداف17گانه، پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در سراسر جهان، پایان دادن به گرسنگی و دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار،از جمله اهدافی هستند که نقش و تاثیر زنان روستایی را به عنوان عاملان کلیدی دستیابی به تغییرات اقتصادی ،محیطزیستی و اجتماعی را در تحقق آن نمی توان نادیده گرفت.


از سوی دیگر این روز فرصتی است برای توجه و ارج نهادن به اهمیت نقش و تاثیر حیاتی این گروه از زنان درمدیریت منابع طبیعی و نیز حفظ و پاسداری از هویتهای بومی و دانش سنتی و هنری محیط روستایی که البته و ظاهرا تاکنون در جامعه ما چندان که باید و شاید این روز مورد توجه قرار نگرفته است .


به نظر می رسد اختصاص روزی در تقویم ملی به این نام و ترجیحا آخرین روز هفته ملی روستا که مقارن با این روز جهانی است می تواند در جلب توجهات لازم موثر واقع شود که پیگیری آن در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار دارد.


روز جهانی زنان روستایی, شهیندخت مولاوردی, اینستاگرام مولاوردی, مولاوردی روزجهانی زنان روستایی گرامی داشت

روز جهانی زنان روستایی, شهیندخت مولاوردی, اینستاگرام مولاوردی, معاون رئیس جمهور, پست جدید شهیندخت مولاوردی
پرداخت 120میلیارد ریال تسهیلات به خانوم روستایی
facebook google telegram twitter whatsApp