طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

اخبار اجتماعیتصویب طرح اصلاحیه دستورالعمل اعزام مأموران و هیئت های شهرداری به خارج از کشور
بازدید هیئت اعزامی کشور صربستان از تالاب بین المللی شادگان

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: طرح اصلاحیه دستورالعمل اعزام مأموران و هیئت های شهرداری به خارج از کشور به تصویب رسیدو مقرر شد اعضای شورای شهر یک هفته طرح را بررسی کنند.

اعزام مأموران شهرداری به خارج از کشور, شهر تهران, شورای اسلامی, تصویب طرح اصلاحیه دستورالعمل اعزام مأموران هیئت شهرداری خارج کشور

اعزام مأموران شهرداری به خارج از کشور, شهر تهران, شورای اسلامی, شهرداری تهران, مدیریت شهری

رضاتقی پور سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در مصاحبه با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به بررسی یک فوریت طرح اصلاحیه دستورالعمل اعزام مأموران و هیئت های شهرداری تهران به خارج از کشور، اظهار داشت: این طرح به تصویب رسید اما قرار شد اعضای شورای شهر یک هفته این طرح را بررسی و نظر کارشناسی خود را در جلسه بعدی به شورا ارائه دهند.

وی به طرح الزام شهرداری تهران به توسعه و احداث چهار باب مدرسه علمیه در شهر تهران اشاره کرد و گفت: یک فوریت این طرح در دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورا به تصویب رسیده بود به همین علت شهرداری تهران بر اساس قانون وظیفه دارد تا زمین های مورد نیاز برای احداث مساجد و مدارس علمیه را تأمین کند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: قرار است با کمک شهرداری تهران و مشارکت های مردمی چهار باب حوزه علمیه در شهر تهران ساخته شود.

تقی پور با اشاره به بررسی لایحه طرح بوستان دانش و طبیعت که توسط کمیسیون معماری و شهرسازی نقل از آن ارائه شده بود، گفت: باتوجه به اینکه این طرح مصوبه قبلی دارد اصل موضوع مورد تأیید است اما به علت اتمام جلسه مقرر شد که در جلسه بعدی مشاور یک نقل از در خصوص این طرح ارائه دهد.

طرح «الزام تصویب FATF در مجلس» هفته آینده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می شود
facebook google telegram twitter whatsApp