طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

مشارکت 16 درصدی مردم استان اردبیل در سرشماری اینترنتی
میزان مشارکت استان ها در سرشماری اینترنتی

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل گفت: تا به امروز ۱۶ درصد جمعیت استان اردبیل در سرشماری نفوس و مسکن به صورت اینترنتی ثبت نام کرده اند.

اینترنتی, اردبیل, سرشماری, مشارکت درصدی مردم استان اردبیل سرشماری اینترنتی

اینترنتی, اردبیل, سرشماری, مشارکت

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل؛ داود شایقی در جلسه توجیهی سرشماری نفوس و مسکن در اردبیل اظهار داشت: تاکنون 220 هزار نفر در سرشماری نفوس و مسکن به صورت اینترنتی از استان اردبیل ثبت نام کرده اند و انتظار می رود مردم استان در این زمینه اهتمام ویژه ای داشته باشند تا آمار سرشماری در اردبیل افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه تا به امروز 16 درصد جمعیت استان اردبیل در سرشماری نفوس و مسکن به صورت اینترنتی ثبت نام کرده اند، گفت: با توجه به تصمیمات اتخاذشده سرشماری نفوس و مسکن 3 روز تمدید شد و مردم استان می توانند در این 3 روز نسبت به ثبت نام سرشماری اینترنتی اقدام کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل بیان کرد: هم اکنون آمار ثبت نام سرشماری نفوس و مسکن در استان در مقایسه با میانگین کشوری پایین بوده که نیاز است در این زمینه دستگاههای اجرایی، مردم و به ویژه در نقاط روستایی دهیاریها همکاری لازم را داشته باشند تا بتوانیم این آمار را با آمار کشوری مطابقت دهیم.

افزایش 41 درصدی کمک های مردمی به مراکز نیکوکاری استان اردبیل
facebook google telegram twitter whatsApp