طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
آبگرفتگی گسترده در بابل به علت بارش شدید باران تصاویر
بارش تابستانی باران در بابل فیلم

بارش شدید باران باعث آب گرفتگی گسترده در معابر شهرستان بابل شد.

بارش شدید باران, شهرستان بابل, تصاویر, آبگرفتگی گسترده بابل اثر بارش باران

بارش شدید باران, شهرستان بابل, تصاویر, آب گرفتگی معابر بابل, شهروندخبرنگار

به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ روز گذشته بارش شدید باران باعث آب گرفتگی گسترده در معابر شهرستان بابل شد که تصاویر آن را مشاهده می نمایید.


منبع: سعید – بابل

بارش شدید باران, تصاویر, آب گرفتگی معابر بابل, آبگرفتگی گسترده بابل اثر بارش باران

8/1

شهروندخبرنگار, تصاویر, شهرستان بابل, آبگرفتگی گسترده بابل اثر بارش باران

8/2

شهروندخبرنگار, آب گرفتگی معابر بابل, شهروندخبرنگار, آبگرفتگی گسترده بابل اثر بارش باران

8/3

تصاویر, شهروندخبرنگار, بارش شدید باران, آبگرفتگی گسترده بابل اثر بارش باران

8/4

تصاویر, بارش شدید باران, شهرستان بابل, آبگرفتگی گسترده بابل اثر بارش باران

8/5

بارش شدید باران, تصاویر, آب گرفتگی معابر بابل, آبگرفتگی گسترده بابل اثر بارش باران

8/6

بارش شدید باران, تصاویر, شهرستان بابل, آبگرفتگی گسترده بابل اثر بارش باران

8/7

شهرستان بابل, آب گرفتگی معابر بابل, بارش شدید باران, آبگرفتگی گسترده بابل اثر بارش باران

8/8

اینجا کلیک کنیدآبگرفتگی معابر در بجنورد در پی بارش باران فیلم
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات