طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

کسب رتبه ی دوم کشوری اهدای خون درقم
دانش آموزان متوسطه سیستان وبلوجستان حائز کسب رتبه دوم ارزیابی کشوری

رتبه ی دوم اهدای خون کشوربه استان قم اختصاص یافت.

رتبه دوم, رشد7درصدی, قم, کسب رتبه دوم کشوری اهدای خون درقم

رتبه دوم, رشد7درصدی, قم, اهدای خون
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم؛مدیرکل مرکزانتقال خون استان ازکسب رتبه ی دوم کشوری اهدای خون خبرداد وافزود:درشش ماه نخست امسال استان قم پس ازاستان البرزبیشترین میزان اهدای خون درکشور را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
آقای نوریان گفت:ازابتدای سال جاری تاکنون بیش از25هزارداوطلب به سازمان انتقال خون مراجعه کرده اند، که ازاین تعداد1116خانم ومابقی اهدا کننده آقا بوده اندو این میزان درمقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از7درصد رشد داشته است.
وی با بیان این که مرکزانتقال خون استان به یاری مردم نوع دوست قم درتمام ایام سال پاسخگوی نیازبیماران و مراکزدرمانی بوده است گفت:به طورمیانگین هر 10دقیقه یک خون وفرآورده های آن جهت درمان بیماران نیازمند درمراکز درمانی استان توزیع شده است.
درشش ماه نخست سال جاری یک میلیون و 81هزاروچهارصدوسی و دو تن درکشور به مراکز انتقال خون مراجعه وخون خود را اهدا کرده اند.

کسب رتبه نخست کشوری دانش آموز شهربابکی دَر مسابقات پرواز
facebook google telegram twitter whatsApp