طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

برقراری اینترنت در شهرستان های جنوبی فارس
توزیع لباس های همایش عظیم شیرخوارگان حسینی در شهرستان های فارس

اینترنت در شهرستان های جنوب استان فارس متصل شد.

شهرستان های, شیراز, اینترنت, برقراری اینترنت شهرستان جنوبی فارس

شهرستان های, شیراز, اینترنت, برقراری, جنوبی فارس
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ ستوده مسئول زیرساخت اداره مخابرات لارستان گفت: بعد از ده ساعت قطعی اینترنت در شهرستان های جنوبی فارس، این مشکل ساعت 14 امروز رفع شد.
وی ادامه داد: در پی قطع فیبرنوری به علت حفاری غیرمجاز یک باغبان در محور اوز به ارد، جریان اینترنت از نیمه شب گذشته در شهرستان های جنوبی فارس قطع شده بود.

رئیس جدید دادگستری شهرستان فارسان معرفی شد
facebook google telegram twitter whatsApp