طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

معدوم سازی 5 تن مرغ غیرقابل مصرف
معدوم سازی پای مرغ غیرقابل مصرف دَر گرمسار

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین از معدوم سازی 5 هزار و 200 کیلوگرم مرغ غیر قابل مصرف خبر داد .

پلمب سردخانه, معدومسازی مرغ, محموله تاریخ گذشته, معدوم سازی تن مرغ غیرقابل مصرف

پلمب سردخانه, معدومسازی مرغ, محموله تاریخ گذشته, قزوین

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، از قزوین ؛ عیسی غیاث یزدی افزود : با توجه به نقل از های رسیده مبنی بر نگهداری محموله ای از مرغ با بوی نامطبوع در سردخانه یکی از فروشگاههای زنجیره ای، بازرسان اداره دامپزشکی شهرستان قزوین از محل مذکور بازدید کردند.

به گفته وی ، در این بازرسی ۵ هزار و ۲۰۰ کیلو گرم مرغ تاریخ گذشته کشف و سردخانه مذکور پلمب شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت : با توجه به نقل از دامپزشکی مبنی بر غیر قابل مصرف بودن محموله توقیفی، تعزیرات حکومتی استان دستور معدوم سازی محموله را داد .

ضبط و معدوم سازی 3 تن خمیر و اسکلت مرغ درخرم آباد
facebook google telegram twitter whatsApp