طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اجرای طرح ردیابی دام وطیوردرقم
اشتغال 80 نفر در طرحهای دامی و کشاورزی شهرضا

مصرف کنندگان فرآورده های خام دامی درطرح ردیابی دام وطیورازبهداشت وسلامت محل تولید تاعرضه ی فرآورده آگاه می شوند.

ردیابی دام وطیور, اجرای طرح, ایمنی غذایی, طرح ردیابی دام وطیوردرقم

ردیابی دام وطیور, اجرای طرح, ایمنی غذایی, سلامت محل تولید
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم؛مدیرکل دامپزشکی قم بابیان اینکه طرح ردیابی ازاستانداردهای جدید کشورهایی است که صادرات دام انجام می دهند،گفت:برای اولین باردرکشوراین طرح در19استان ازجمله قم درحال اجرایی شدن است. با این طرح می توان ازبسیاری ازبیماری های قابل انتقال ازدام جلوگیری کرد.
دکتررفیعی درادامه افزود:قم تنها استان درسطح کشوراست که ازسال 92 طرح ردیابی تخم مرغ را انجام می دهد.دراین طرح کد یازده رقمی درج شده برروی تخم مرغ که با ارسال آن به سامانه پیامکی می توان ازشناسنامه ی سلامت آن اطلاع حاصل کرد.
وی با اشاره به این که شعارامسال سازمان بهداشت جهانی،سلامت وایمنی غذا ازمزرعه تاسفره بوده است خاطرنشان کرد:دراین راستا باید تدابیرلازم برای فرآورده های خام دامی صورت گیرد.ویکی ازحلقه های تحقق این شعارکنترل ورصد کردن گوشت تولیدی ازمزرعه تاسفره است به طوری که سازمان دامپزشکی با استقرار سامانه ی الکترونیکی توانسته است حالت فرآورده را اززمان تولید تاکشتار وعرضه را رصد کند.

شروع طرح ملی واکسیناسیون دامهای سنگین علیه بیماری تب برفکی در قاینات
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات