طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

دولت در انتخاب فرمانداران مستقل عمل می کند و زیر بار فشار نخواهیم رفت
جانباز 70 درصد، 70 باربه اتاق عمل رفت فیلم

استاندار خراسان رضوی گفت: فرمانداری نیشابور سرپرست دارد و کارهای آن معطل نیست و مردم هم به خاطر معرفی نشدن فرماندار ناامید نخواهند شد.

فرمانداران, فرمانداری نیشابور, فیروزه, دولت فرمانداران مستقل عمل بار فشار نخواهیم رفت

فرمانداران, فرمانداری نیشابور, فیروزه, مشهد, خراسان رضوی, فشار
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ؛ علیرضا رشیدیان در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان فیروزه با اشاره به دلایل عدم معرفی فرماندار نیشابور و مطرح شدن گزینه های رادیکال برای این پست،تصریح کرد : دولت، دولت اعتدال است و به دنبال افراد رادیکال چه چپ و چه راست نخواهد بود و تمام کسانی که اعتدال را رعایت کنند گزینه های ممکن برای این پست اند.
او در ادامه اظهار داشت : تا جایی که من مطلع هستم بیش از پنج گزینه برای فرمانداری نیشابور مطرح است، شما هم انتظار نداشته باشید با معرفی فرماندار در کائنات تغییر و تحول شگرفی روی دهد.
استاندار خراسان رضوی گفت: با اشاره به صحبت های مطرح شده مبنی بر دخالت شخصیت های سیاسی شهرستان در روند انتخاب فرماندار تأکید کرد: دولت در انتخاب فرمانداران مستقل عمل می کند و زیر بار فشار نخواهیم رفت
او افزود : تلاش های بسیار خوبی توسط مردم، بخش خصوصی و دولت در نیشابور انجام شده و طرح های مختلفی اجرا و به پایان رسیده است.
او همچنین خاطرنشان کرد: آینده شهرستان فیروزه با توجه روند توسعه ای و بهبود حالت کشور و افزایش صادرات روشن و امیدوارکننده است.
استاندار خراسان رضوی بیان داشت: سنگ فیروزه در این شهرستان به خوبی می تواند تأثیرگذار باشد و جوانان این شهر می توانند با طراحی و اجرای طرح های جدید روند صادرات این محصول را افزایش دهند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به تخصیص نیافتن مالیات و عوارض فولاد خراسان به شهرستان فیروزه گفت: کمیسیونی در استانداری تشکیل شده است تا این موضوع را بررسی و درصد شهرستان فیروزه را مشخص کند.
رشیدیان با اشاره به چهار روستای جداشده از شهرستان فیروزه و الحاق آن به شهرستان سبزوار در سال 91 تأکید کرد: طرح ارتقا، انتزاع و الحاق شهرستان های استان خراسان رضوی به صورت کارشناسانه در استانداری بررسی شد و به وزارت کشور جهت مطرح شدن در هیئت دولت ارسال شده است و امیدواریم به زودی به نتیجه برسد.
او تصریح کرد: جزئیات بعد از تصویب اعلام خواهد شد ولی قطعاً نظر ما با روند فعلی تفاوت دارد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به تکمیل نشدن راه شهرستان نیشابور و فیروزه گفت: اگر مشارکت فولاد خراسان انجام شود طرح به صورت تقاطع اجرا و تکمیل خواهد شد وگرنه به صورت دوربرگردان طرح را ادامه خواهیم داد.

مطالبات باران کوثری از دولت فیلم
facebook google telegram twitter whatsApp