طاها پخش

علمی آموزشیعدم وجود اورژانس روانپزشکی در کشور / "اختلال در یادگیری"دلیل خودکشی نوجوانان است
وجود اورژانس اجتماعی در 197 شهرستان کشور

مدیر گروه بهداشت روان دانشکده علوم رفتاری علوم پزشکی ایران با اشاره به آشفته بازار ناشی از نبود حمایت های روانی بویژه در آموزش و پرورش ریشه خودکشی اغلب نوجوانان و نبود اورژانس روانی در کشور خبر داد.

مشکلات روان, حمایت از بیماران روانپزشکی, بهداشت روان,

مشکلات روان, حمایت از بیماران روانپزشکی, بهداشت روان, سهم آموزش و پرورش

به نقل از خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی اصغر اصغری نژاد فرید مدیر گروه بهداشت روان دانشکده علوم رفتاری علوم پزشکی ایران در نشست خبری هفته سلامت روان که هم اکنون در سالن کنفرانس انستیتو روانپزشکی این دانشکده در حال برگزاری است، با اشاره به اینکه هم اکنون 2 درصد از جمعیت اغلب کشورها مشکلات جدی روانی دارند، گفت: علاوه بر آن در بسیاری از آنها وحتی در کشورمان دلیل بیش از 50 درصد خودکشی نوجوانان ریشه در مشکلات و ضعف یادگیری شان دارد، وضعیتی که یکی از مهمترین عواملش در مدارس و سبعد خانواده ها و جامعه شکل میگیرد.


وی تاکید کرد: نوجوانان با دیدن ضعفشان در یادگیری دروس و مشاهده رفتارهای نادرست جامعه پیرامونشان نسبت به این موضوع دچار افسردگی و آسیب پذیری قابل توجه روانی میشوند که اثار روانی دنباله دار این ضعیت، آنهارا تا پای خودکشی می کشد.


مدیر گروه بهداشت روان دانشکده علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه با اشاره به وجود آشفته بازار ناشی از بی حمایتی های روانی در کشورد علی الخصوص آموزش و پروش، افزود: متاسفانه در خصوص اجرای برنامه های حمایتی برخی ادعا ها بیش از عمل خود نمایی میکنند درحالیکه جای خالی حمایت روانی بالقوه و حتی نحوه رویارویی با دانش آموزانی که به هر علت نیازمند چنین توجهی هستند بواسطه نبود مطالعات راهبردی در این خصوص بیشتر به چشم میخورد.


اصغر نژاد فرید اظهار داشت: علاوه بر مباحث ذکر شده، جای خالی حمایت های روانی موثر در نظام سلامت همچون قصه ای پر غصه در کشور به جایی رسیده که هیچ اورژانس روانپزشکی و روانشناسی برای حل مشکل فردی که قصد خودکشی دارد و یا درحال خودکشی است، وجود ندارد و چنین افرادی حتی براساس نیاز روانیشان نمیدانند با کجا یا کدام شماره تماس امداد ویژه چنین مسایلی تماس بگیرند.


نفرات برتر پینگ پنگ نوجوانان کشور
facebook google telegram twitter whatsApp