طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

وجود 178 کیلومتر بزرگراه در کردستان
شروع بهره برداری از 150 کیلومتر بزرگراه و راه روستایی در کردستان

استان کردستان با دارا بودن 178کیلومتر بزرگراه سهم 1.6 دهم درصدی را در کشور به خود اختصاص داده است.

اسفالت, میانگین, راه, وجود کیلومتر بزرگراه کردستان

اسفالت, میانگین, راه, کردستان, بزرگراه

به نقل از خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج،مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان با اعلام این مطلب گفت:این استان حدود 2 هزارو 718 کیلومتر معادل 44 درصد راههای استان راه اسفالته دارد.

شهرام ملکی با بیان اینکه از نظر شاخص برخورداری از راه آسفالته 18 درصد عقب هستیم، گفت: کردستان در این زمینه استان 31 کشوری بوده که

برای رسیدن به میانگین کشوری باید 200 کیلومتر به شبکه بزرگراهی استان اضافه کنیم.

بهره برداری از30 کیلومتر بزرگراه قبل از اربعین
facebook google telegram twitter whatsApp