طاها پخش

مجازیاستفاده از خانوم برای تامین نیروی کار در ژاپن
مدال برنز جودو خانوم وزن 57- کیلوگرم به ژاپن رسید

به نظر می رسد زنجیره مشکلات اقتصادی ژاپن تمامی ندارد. تورم منفی و رکودی که سال هاست به بخش ثابتی از اقتصاد ژاپن تبدیل شده، مرتباً با کاهش نیروی کار تقویت می شود.

کار زنان, ژاپن, تحصیل, زنان تامین نیروی ژاپن

کار زنان, ژاپن, تحصیل
به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، به نظر می رسد زنجیره مشکلات اقتصادی ژاپن تمامی ندارد. تورم منفی و رکودی که سال هاست به بخش ثابتی از اقتصاد ژاپن تبدیل شده، مرتباً با کاهش نیروی کار تقویت می شود. کاهش نیروی کار تنها یکی از تبعاتی است که مسن تر شدن جمعیت و پایین بودن نرخ زادوولد برای اقتصاد و جامعه ایجاد می کند.

علاوه بر همه اینها، بخش بزرگی از زنان تحصیل کرده ژاپنی اصلاً وارد بازار نیروی کار نمی شوند. تشویق این گروه از زنان به حضور در بازار نیروی کار، در حالت فعلی می تواند تغییری بزرگ در اقتصاد ژاپن را باعث شود، این البته یکی از اهداف دولت آبه، نخست وزیر فعلی ژاپن محسوب می شود. اما آبه در این هدف هم، تقریباً مثل سایر اهداف اقتصادی دولتش، موفقیت اندکی داشته است.


در حال حاضر، 66 درصد از زنان ژاپنی در بازار نیروی کار حضور دارند که اگرچه، نسبت به سال 2010 حدود شش درصد رشد را نشان می دهد اما هنوز بسیار کمتر از نرخ 80 درصدی مشارکت مردان ژاپنی در بازار نیروی کار یا حتی کمتر از نرخ مشارکت زنان در اغلب کشورهای توسعه یافته دنیا محسوب می شود. علاوه بر این حدود 60 درصد از این زنان شاغل در مشاغل نیمه وقت مشغول به کار هستند که حتی در مقابل کار نیمه وقت هم درآمد عادلانه ای را به آنها پرداخت نمی کند، یا در مشاغل فصلی و موقت فعالیت دارند و اغلب آنها امکان استفاده از بیمه خدمات درمانی را ندارند.


و همچنین سال گذشته، مجمع جهانی اقتصاد در رده بندی کشورها بر اساس شاخص شکاف جهانی جنسیت، رتبه 101 در بین 145 کشور را برای ژاپن در نظر گرفت. در این رده بندی، ژاپن پایین تر از سریلانکا و بوتسوانا قرار گرفته است. شاخص شکاف جهانی جنسیت، بر اساس فاکتورهای اقتصادی و سلامت و تحصیلات و... کشورها را رده بندی می کند و این رده بندی نشان می دهد زنان در این کشورها تا چه حد امکان بروز و پرورش استعدادهای خود را دارند.


اما در نهایت کارشناسان معتقدند به کارگیری زنان چه به طور کلی و در هر سطحی از سطوح شغلی، و چه در سطوح مدیریتی، ارتباطی با اقدامات دولت ندارد و در نهایت بحث عرضه و تقاضاست. در حالت فعلی ژاپن با کمبود نیروی کار روبه رو است و تعداد نیروی کار مورد نیاز حدود 30 درصد بیش از تعداد افرادی است که به دنبال کار می گردند.

در چنین وضعیتی، کارفرمایان چاره ای جز به کارگیری زنان نخواهند داشت. اما در عین حال شکی نیست که تغییراتی هم در قوانین، و مهم تر از آن در عرف و فرهنگ اجتماع مورد نیاز است.

بسیاری از کمپانی های ژاپنی، تشویق هایی تحت عناوین متفاوت برای همسران کارمندان مردی که خانه دار هستند، در نظر می گیرند. هدف از ارائه این تشویق ها، ایجاد انگیزه در زنان برای باقی ماندن در خانه و رسیدگی به امور منزل و فرزندان عنوان شده تا مردان، بتوانند تمرکز بیشتری بر کار خود داشته باشند.

همچنین مردانی که همسرانشان، شغلی ندارند یا درآمدی کمتر از حد مشخصی دارند، می توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند. اینها می توانند به عنوان قوانین بازدارنده حضور زنان در بازار نیروی کار، مورد بازنگری قرار گیرند.

منبع: هفته نامه تجارت فردا


راز زیبایی پوست خانوم ژاپنی لو رفت
facebook google telegram twitter whatsApp