طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

مجازیچند سال پس از واقعه عاشورا مختار قیام کرد؟
تبیین قیام امام حسین (ع) و فلسفه عاشورا محور امسال مراسم سوگواری عاشورا

پنج سال بعد از واقعه جانسوز کربلا و در چهاردهم ربیع الثانی سال 66 هجری قیام مختار شروع شد. قرار بود قیام مختار از نیمه ربیع الاول شروع شود اما با توجه به اتفاقی که برای «ابراهیم مالک اشتر» رخ داد، یک روز زودتر شروع شد.

قیام مختار, سربریده, کوفه, واقعه عاشورا مختار قیام

قیام مختار, سربریده, کوفه

به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، پنج سال بعد از واقعه جانسوز کربلا و در چهاردهم ربیع الثانی سال 66 هجری قیام مختار شروع شد. قرار بود قیام مختار از نیمه ربیع الاول شروع شود اما یک روز زودتر شروع شد.


* اعلام رسمی قیام مختار با اذان ابراهیم مالک اشتر


هنگام غروب بود که ابراهیم فرزند مالک اشتر و مرد شماره دو انقلاب با توافق قبلی مختار، به عنوان اعلام رسمی قیام، بر مأذنه رفت و اذان گفت، سبعد شیعیان در مسجد، نماز مغرب را پشت سر ابراهیم به جای آوردند.


بعد از نماز، ابراهیم دستور داد، جمعیت پشت سر او به طرف خانه مختار حرکت کنند، در حالی که همه مسلح و آماده رزم بودند.


«ایاس بن مضارب» رئیس شهربانی کوفه، به سرعت خود را به استاندار (ابن مطیع) رساند و به او اعلام خطر و گرفت: به زودی مختار قیام خواهد کرد، دیگر مسأله قیام علنی شده و دشمن متوجه اوضاع گشته بود و نقل از های متفاوت درباره قیام، سبب شد که عمال حکومت، قبل از هر چیز شهر را کاملاً به کنترل خود در آورند، مرحله اول قیام آن بود که کوفه آزاد شود و سبعد مسأله تصفیه شهر از ضد انقلاب و پس از جنگ با حکومت شام اعلام شود.


* اعلام حکومت نظامی در کوفه


دو روز قبل از تعیین تاریخ قیام از جانب مختار و ابراهیم، یعنی روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول، شهر کوفه حکومت نظامی شد و شهر، چهره ای دیگر به خود گرفت، ایاس بن مضارب، نیروهای خود را در شهر بسیج و به فرمان ابن مطیع، اعلام حکومت نظامی کرد.


ایاس، رئیس شهربانی و جمعی از شرطه ها و پلیس، در مرکز شهر مستقر شدند و «ایاس» و فرزندش، «راشد» را به فرماندهی جمعی دیگر از نیروهای پلیس، به طرف «کناسه» و تعدادی را به طرف بازار فرستاد و خلاصه نقل از کار خود را به استاندار ارایه داد و پیشنهاد کرد که: هر یک از مراکز مهم و میدان های حساس شهر را با نیروهای مسلّح خود، تحت فرماندهی سران محلی و وابسته خود، به کنترل خود درآورد.


استاندار، شخصاً برای برقراری امنیت و پیشگیری از هرگونه تشنج و اختلال، وارد صحنه شد و گروه های مسلح محلی را به مناطق حساس شهر گماشت.


«ابراهیم» بعد از ادای نماز مغرب با جمعی مسلح، به قصد دیدار مختار، به طرف خانه مختار حرکت کرد و او از اوضاع شهر با خبر بود و می دانست که راه ها و مراکز حساس و میادین شهر را نظامی ها قُرق کرده اند.


حمید بن مسلم گوید: «شب سه شنبه بود که همراه ابراهیم، به طرف خانه مختار حرکت کردیم و تا اینکه به خانه «عمرو بن حریث» رسیدیم، ما همه سواره بودیم و تعدادمان حدود یکصد مرد جنگی بود که همه مسلح بودیم و زیر قبای خود، زره پوشیده بودیم و شمشیرهای خود را به کتفمان آویخته و سلاح ما جز شمشیر، چیز دیگری نبود، ما از خانه سعید بن قیس نیز گذشتیم تا به خانه «اسامه» رسیدیم.


ما به ابراهیم پیشنهاد کردیم که از راه امن تری حرکت کنیم و از طرف خانه «خالد بن عرفطه» عبور کرده و از طرف «محله نخیله» می گذریم تا به خانه مختار برسیم، «ابراهیم» که جوانی دلیر و نترس بود، پیشنهاد ما را رد کرد و از برخورد با نیروهای دشمن واهمه ای نداشت و چنین گفت: به خدا از کنار دارالعماره و وسط بازار می گذرم تا دشمن را مرعوب کنم و عملاً به آنان بفهمانم که ما آنان را چیزی حساب نمی کنیم.


سرانجام راه «باب الفیل» را پیش گرفتیم و مسیر ما درست به سوی نیروهای دشمن بود و از خانه «عمرو بن حریث» گذشتیم که ناگهان فرمانده پلیس دشمن با نیروهای مسلح خود، مقابل ما سبز شدند و راه را بر ما بستند.


* کشتن رئیس پلیس کوفه توسط ابراهیم اشتر


رئیس پلیس فریاد زد: شما کیستید، چکاره اید؟!


ابراهیم با آرامش و خونسردی، جواب داد: من ابراهیم فرزند اَشترم!


رئیس پلیس: این گروه مسلح چیست که تو را همراهی می کند؟! منظورتان چیست؟ و اضافه کرد: به خدا کار شما مشکوک است، به من نقل از داده اند که تو هر شب، از این جا عبور می کنی، من نمی توانم اجازه دهم که به راهت ادامه دهی، تو حالا بازداشتی، راه بیافت، تا پیش امیر برویم و هر چه او دستور داد همان خواهد شد.


ابراهیم، مرد غیرت و شهامت، یک دفعه خشمگین شد و خطاب به رئیس پلیس شهر، فریاد زد: کنار رو!


رئیس پلیس: هرگز، نمی شود!


حمید بن مسلم، که خود از شاهدان صحنه است می گوید: در اینجا دیدم، مردی به نام «ابوقطن» پشت سر رئیس پلیس ایستاده بود و غالباً اسکورت او بود و افراد نسبت به او احترام خاصی قائل بودند و با ابراهیم نیز سابقه دوستی داشت.


ابراهیم او را صدا زد: ابوقطن! بیا جلو، وی جلو آمد و نیزه دراز بندی نیز، در دست داشت.


ابوقطن، خیال می کرد، ابراهیم از او خواسته است که جلو بیاید و وساطت کند و با ریش سفیدی، رئیس پلیس را راضی کند که جلو مسیر ابراهیم را باز کند، اما دیدم ابراهیم به سرعت دست برد و نیزه ابوقطن را از دستش گرفت و آن را ورانداز کرد و گفت: عجب نیزه درازی است! و ناگهان نیزه را بلند کرد و درست در گلوی ابن مضارب، رئیس پلیس جای داد تا خواست بجنبد، با فشار نیزه ابراهیم، سرنگون شد و بر روی زمین غلطید و ابراهیم به یکی از همراهانش دستور داد تا سر وی را از بدنش جدا کند و او نیز بلافاصله دستور ابراهیم را اجرا کرد.


نیروی مسلحی که تحت فرماندهی رئیس پلیس شهر بودند، با دیدن اوضاع، صحنه را ترک کردند و هرکدام به طرفی متواری شدند و سبعد نزد ابن مطیع استاندار کوفه رفتند و جریان را به او نقل از دادند. ابن مطیع که اوضاع را جدی و خطرناک دید، بلافاصله فرزند ایاس، رئیس پلیس مقتول را به جای پدرش نصب کرد ... بالاخره نیروهای دشمن، با توجه به شناختی که از دلیری و مردانگی ابراهیم داشتند از مسیر ما کناره گرفتند و ما بر مختار وارد شدیم، این جریان در شب چهارشنبه رخ داد.


* شروع قیام مختار زودتر از برنامه ریزی قبلی


ابراهیم نزد مختار رفت و گفت: قرار بود فردا شب قیام را آغاز کنیم، اما حادثه ای که امشب رخ داد، سبب شد که ما همین امشب، وارد عمل شویم و به دشمن فرصت ندهیم، مختار ناگهان تکان خورد و گفت: مگر چه شده ؟


ابراهیم گفت: ایاس بن مضارب، رئیس پلیس شهر، راه را بر ما گرفت و تصمیم داشت مرا دستگیر کند که من هم او را کشتم و اینک سر بریده او را نیز آورده ام.


مختار که خوب به روحیه ابراهیم آشنا بود، با خوشحالی گفت: خوش خبر باشی! خدای مژده خیرت دهد، این را به فال نیک می گیرم، إن شاءالله این شروع فتح است.


سران انقلاب خاصه ابراهیم در خانه مختار جمع هستند و جریان برخورد مسلحانه و کشته شدن رئیس پلیس، سبب شد که بنا بر پیشنهاد ابراهیم، در همان شب قیام اعلام شود و مبارزان، شهر حساس کوفه را تصرّف کنند.


منبع: کتاب «ماهیت قیام مختار بن ابی عبید ثقفی» به قلم حجت الاسلام ابوفاضل رضوی اردکانی

منبع: فارسعکس سازی نمادین واقعه عاشورا با ذکر مصیبت از زبان رهبری فیلم
facebook google telegram twitter whatsApp