طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلمروستای گرمابسرد دماوند بدون امکانات اولیه زندگی فیلم
تیم ما بدون امکانات وارد زمین شد / شکست ما قابل قبل بینی بود | زیدی

روستای گرمابسرد دماوند فاقد آب و گاز لوله کشی است.

روستای گرمابسرد دماوند, گاز لوله کشی, امکانات, روستای گرمابسرد دماوند بدون امکانات اولیه زندگی

روستای گرمابسرد دماوند, گاز لوله کشی, امکانات, آب, دانلود فیلم, امکانات اولیه زندگی, زندگی

به نقل از گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ روستای گرمابسرد دماوند فاقد آب و گاز لوله کشی است.
روستای گرمابسرد دماوند,گاز لوله کشی,امکانات,آب,دانلود فیلم,امکانات اولیه زندگی,زندگی


لینک دانلود


مرد بدون چهره بعد از 20 سال به زندگی بازگشت تصاویر
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات