طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
عکس های واژگونی تویوتا کمری با وجود پنج سرنشین
نجات معجزه آسایی سرنشینان پراید پس از واژگونی تصاویر

ظهر روز گذشته یک دستگاه خودروی تویوتا کمری در خیابان آذربایجان دچار سانحه شد.

سانحه, واژگونی تویوتا کمری, تبریز, واژگونی تویوتا کمری وجود سرنشین

سانحه, واژگونی تویوتا کمری, تبریز, شهروندخبرنگار, پنج سرنشین
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ ظهر روز گذشته یک دستگاه خودروی تویوتا کمری در خیابان آذربایجان دچار سانحه شد. بنا به گفته شهروندخبرنگار ما، به هیچ یک از پنج سرنشین سواری تویوتا آسیبی وارد نشده است.


منبع: محمد – آذربایجان شرقی، تبریز

واژگونی تویوتا کمری, سانحه, شهروندخبرنگار, واژگونی تویوتا کمری وجود سرنشین

8/1

شهروندخبرنگار, پنج سرنشین, سانحه, واژگونی تویوتا کمری وجود سرنشین

8/2

سانحه, تبریز, تبریز, واژگونی تویوتا کمری وجود سرنشین

8/3

پنج سرنشین, تبریز, سانحه, واژگونی تویوتا کمری وجود سرنشین

8/4

سانحه, تبریز, شهروندخبرنگار, واژگونی تویوتا کمری وجود سرنشین

8/5

پنج سرنشین, واژگونی تویوتا کمری, شهروندخبرنگار, واژگونی تویوتا کمری وجود سرنشین

8/6

واژگونی تویوتا کمری, تبریز, شهروندخبرنگار, واژگونی تویوتا کمری وجود سرنشین

8/7

تبریز, پنج سرنشین, تبریز, واژگونی تویوتا کمری وجود سرنشین

8/8

اینجا کلیک کنیدمرگ کودک 6 ساله و مصدومیت سرنشینان / واژگونی مرگبار پراید در جاده سبزوار
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات