طاها پخش

اولین همایش بزرگ گنابادی های سراسر کشور برگزار شد
برگزاری همایش ملی سالمندان سراسر کشور در مشهد

اولین همایش بزرگ گنابادی های(گناباد٬کاخک وبیدخت) سراسر کشور درگناباد برگزار شد.

گنابادی, سراسر کشور, اولین همایش, همایش گنابادی سراسر کشور برگزار

گنابادی, سراسر کشور, نخستین همایش, خراسان رضوی, مشهد
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، اولین همایش بزرگ گنابادی های (گناباد٬کاخک وبیدخت) سراسر کشور با حضورخواهران وبرادران شاغل درمشاغل دولتی، بخش خصوصی اعم از خدماتی، تولیدی و فرهنگی، دانشجویان واساتید و مسئولان برگزار شد.

این همایش باهدف مشارکت تمامی گنابادی ها در توسعه این شهرستان در محل مسجد جامع قصبه شهر برنقل ازد.

برگزاری همایش سراسری آزادگان کشور به میزبانی یزد
facebook google telegram twitter whatsApp