طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
وقتی از فیلتر استفاده نشود فیلم
FATF جناحی نشود | کواکبیان

آلودگی شدید ایجاد شده توسط کمپانی فولاد خوزستان را در نقل از می بینید.

کمپانی فولاد خوزستان, میزان آلودگی, آلودگی شدید, فیلتر نشود

شرکت فولاد خوزستان, میزان آلودگی, آلودگی شدید, شهروندخبرنگار, فیلتر تصفیه
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ آلودگی شدید ایجاد شده توسط کمپانی فولاد خوزستان را در فیلم می بینید. بنا به گفته شهروندخبرنگار ما، روزهایی که کمپانی فولاد فیلترهای تصفیه را برمی دارد، میزان آلودگی ایجاد شده عمده می شود.


منبع: محمدحسین شریف نیا – خوزستان

کمپانی فولاد خوزستان,میزان آلودگی,آلودگی شدید,شهروندخبرنگار,فیلتر تصفیه,فیلتر تصفیه,شهروندخبرنگار,کمپانی فولاد خوزستان,آلودگی شدید,میزان آلودگیاینجا کلیک کنیداز وزیر می خواهم در کارم دخالت نشود | افتخاری
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات