طاها پخش

ویدیو و فیلمکاهش مصرف آب با روش آبیاری نوار تیپ در کرمانشاه فیلم
کاهش 75درصدی مصرف آب با روش آبیاری نواری در ورزنه

نوار تیپ به فشار آب زیادی احتیاج ندارد و در مزارع دارای پستی و بلندی محدود نیز بدون نیاز به تسطیح زمین قابل استفاده است.

روش آبیاری نوین, ذرت کرمانشاه, کشاورزی, مصرف آب آبیاری نوار تیپ کرمانشاه

روش آبیاری نوین, ذرت کرمانشاه, کشاورزی, کاشت ذرت, فیلم, کرمانشاه, دانلود, آبیاری نوار تیپ, کاهش مصرف آب

به نقل از گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ نوار تیپ به فشار آب زیادی احتیاج ندارد و در مزارع دارای پستی و بلندی محدود نیز بدون نیاز به تسطیح زمین قابل استفاده است.روش آبیاری نوین,ذرت کرمانشاه,کشاورزی,کاشت ذرت,فیلم,کرمانشاه,دانلود,آبیاری نوار تیپ,کاهش مصرف آب


لینک دانلود


اجرای طرح آبیاری تیپ در مزارع کشاورزی اردبیل
facebook google telegram twitter whatsApp