طاها پخش

راه اندازی نخستین ایستگاه شهروندی در مریوان
راه اندازی نخستین صندوق خیریه قرآنی در ماهشهر

ایستگاه شهروندی با 6 عنوان برای اولین بار در شهرستان مریوان راه اندازی شد.

کردستان, فرهنگ, آگاهی, اندازی نخستین ایستگاه شهروندی مریوان

کردستان, فرهنگ, آگاهی, راه اندازی, ایستگاه شهروندی

به نقل از خبرنگارگروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان ازسنندج، فواد کریمیشهردارمریوان گفت: این ایستگاه با عناوینی همچون بافت فرسوده، ساخت و ساز غیر مجاز، مریوان زیبا می شود، تفکیک غیر قانونی اراضی، سد معبرو فرهنگ ترافیک در اداره نوسازی شهرداری مریوان آغاز به فعالیت کرده است.

وی افزود:هدف از راه اندازی این ایستگاه،افزایش سطح آگاهی های زندگی شهری وآگاهی شهروندان ازحقوق شهروندی خود در این شهر است.راه اندازی ایستگاه های"همه واقف باشیم" درسمنان
facebook google telegram twitter whatsApp