طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
شرایط مطلوب گناباد برای کشت گیاهان دارویی
افزایش کشت گیاهان دارویی

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان گفت: با توجه به ظرفیت روستایی، خشکسالی ها و شرایط آب و هوایی، گناباد شرایط مطلوبی برای کشت گیاهان دارویی و سرمایه گذاری در این حوزه دارد.

مشهد, گیاهان, خراسان رضوی, شرایط مطلوب گناباد کشت گیاهان دارویی

مشهد, گیاهان, خراسان رضوی, دارویی, کشت

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد؛ فروغ السادات بنی هاشم صبح امروز در جلسه بررسی توانمندی های زنان روستایی و عشایری گناباد افزود: در حوزه گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی بخشی از امکانات و تجهیزات خود را به این بخش اختصاص داده است چراکه کشت این گیاهان از لحاظ اقتصادی مهم است .

وی گفت :یکی از موضوعاتی که در بسیاری از استان های کشور بوجود آمده است مهاجرت جوانان از نقاط روستایی و ماندگان زنان و دختران در روستاها است به گونه ای که براساس آمار رسمی ارائه شده تعداد زنان و دختران روستاهای استان های خراسان بیش از مردان می باشد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان افزود: در شرایط فعلی، به صورت زیاد زنان روستایی سرپرست خانواده ها می باشند و باید در زمینه اشتغال و معیشت آنان اقداماتی انجام شود.

بنی هاشم ظرفیت سازی را نخستین سیاست وزارت جهاد کشاورزی در حوزه زنان روستایی و عشایر برشمرد و گفت: مسائل فرهنگی و اجتماعی مناطق روستایی ایجاب می کند برای برنامه ریزی، اجرا و ارتباط با زنان روستایی ظرفیت هایی ایجاد شود که در این حوزه از بانوانی به عنوان کارشناسان امور زنان استفاده می شود و این کارشناسان بر مبانی طرح زنان تسهیل گر، آموزش های مهارتی و توسعه اجتماعی را به بانوان روستایی و عشایری ارائه دهند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مبانی توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی است لذا طرح زنان تسهیل گر تحول اجتماعی و ظرفیت سازی را در حوزه بانوان روستایی و عشایری تا حدودی فراهم کرده است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان، نهادسازی را دومین سیاست وزارت جهاد کشاورزی در حوزه زنان روستایی و عشایر عنوان کرد و خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات زنان روستایی، عدم دسترسی به منابع مالی برای تولید محصولات کشاورزی است که وزارت جهاد کشاورزی با ایجاد صندوق اعتبار خرد، این دسترسی را برای زنان روستایی با سرمایه گذاری خود مردم و خیرین فراهم کرده است.

بنی هاشم افزود: درحال حاضر ۱۵۰۰ صندوق اعتبار خرد در کشور وجود دارد که ۳۰ صندوق در خراسان رضوی وجود دارد و صندوق اعتبار خرد نیز در سال جاری در گناباد راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه اشتغال پایدار سومین سیاست وزارت جهاد کشاورزی در حوزه زنان روستایی و عشایری می باشد، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات شهری به علت کم توجهی به روستاها می باشد لذا برای رفع مشکلات شهری باید به روستاها توجه ویژه ای شود و اگر اشتغال پایدار برای روستاها فراهم شود می توان شاهد مهاجرت معکوس به روستاها بود.

بنی هاشم اظهارکرد: وزارت جهادکشاورزی با ارائه آموزش های کارآفرینی و مهارتی متناسب با پتانسیل ها و توانمندی های هر منطقه به زنان، اشتغال های پایدار برای زنان روستایی و عشایری فراهم می کند تا بتوانند کار خود را گسترش دهند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه فعالیت های امور زنان وزارت جهاد کشاورزی به سمت سیاست های اقتصادمقاومتی سوق داده شده است، اذعان کرد: ظرفیت سازی، نهاد سازی و اشتغال زنان روستایی و عشایر حلقه های اقتصاد مقاومتی هستند که می توانند به توسعه اقتصاد خانواده ها کمک کند.

بنی هاشم یکی از سیاست های جهادکشاورزی را سرمایه گذاری در بخش گیاهان دارویی برشمرد و افزود: در حوزه گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی بخشی از امکانات و تجهیزات خود را به این بخش اختصاص داده است چراکه کشت این گیاهان از لحاظ اقتصادی مهم است و با توجه به ظرفیت روستایی، خشکسالی ها و شرایط آب و هوایی، گناباد شرایط مطلوبی برای کشت گیاهان دارویی و سرمایه گذاری در این حوزه دارد.

محمدعلی نبی پور فرماندار گناباد نیز در این جلسه گفت: شهرستان گناباد با توجه به خشکسالی های پیاپی با مشکلات زیادی مواجه است و برنامه ریزی ویژه ای در حوزه کشاورزی برای شهرستان مورد نیاز است تا بتوان از پتانسیل موجود بهترین استفاده را انجام داد لذا در شرایط کنونی باید در تولید محصولات کشاورزی به سمت محصولات با مصرف آب کم و بهره وری بالا حرکت کرد.

وی افزود: گناباد منطقه ای ویژه برای کاشت و برداشت گیاهان دارویی می باشد اما متاسفانه تاکنون هیچ برند سازی در حوزه گیاهان دارویی در شهرستان انجام نشده است.

توسعه کشت گیاهان دارویی در ارزوئیه
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات