طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ظرفیت انتقال نفت افزایش یافت
قراردادهای جدید نفتی در بن بست انتقال فن آوری

ظرفیت فرآورش و انتقال نفت نمکی ، افزایش و میزان گازسوزی در حومه اهواز کاهش یافت.

میدان منصوری, نفت وگاز کارون, بهره برداری, ظرفیت انتقال نفت

میدان منصوری, نفت وگاز کارون, بهره برداری, نفت, خوزستان, انتقال, میزان گازسوزی
به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز،مدیرعامل کمپانی بهره برداری نفت و گاز کارون گفت: با اجرای چند اصلاحیه فرآورشی، ظرفیت فرآورش و انتقال نفت نمکی میدان بنگستان منصوری، افزایش و میزان گازسوزی در حومه اهواز کاهش یافت.

محسن دهانزاده اظهار کرد: این طرح به منظور تفکیک کامل گاز از نفت نمکی بنگستان منصوری در مبدأ و سبعد انتقال آن به نمکزدایی شماره یک اهواز در کوتاه ترین زمان و با استفاده از امکانات ومنابع موجود کمپانی کارون، برنامه ریزی و انجام شد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح، ظرفیت انتقال نفت منصوری با استفاده از خطوط لوله موجود به مجموعه شماره یک اهواز از حدود ۳۰ به ۷۰ هزار بشکه در روز و امکان فرآورش نفت نمکی بنگستان منصوری در نمکزدایی شماره یک اهواز از ۳۰ هزار بشکه در روز به حدود ۴۵ هزار بشکه در روز افزایش یافت.

مدیرعامل کمپانی بهره برداری نفت و گاز کارون تصریح کرد: کاهش میزان گازسوزی در واحد بهره برداری شماره یک اهواز در مجاورت کلانشهر اهواز در راستای رعایت الزامات زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی و همچنین آزاد شدن ظرفیت فرآورشی واحد بهره برداری شماره یک اهواز به میزان ۳۰ هزار بشکه در روز از دیگر دستاوردهای این طرح است که موجب افزایش قدرت مانور عملیاتی و تسهیل انجام تعمیرات اساسی مرتبط می شود.

دهانزاده با اشاره به این مطلب که پیش از این بخشی از نفت نمکی تولیدی میدان بنگستان منصوری، با استفاده از خطوط لوله جهت فرآورش به واحد بهره برداری شماره یک اهواز منتقل می شد و مابقی در مجموعه تفکیک نفت شیرین به صورت مخلوط فرآورش می شد، گفت: با اجرای اصلاحیه های فرآورشی فوق که با تلاش شبانه روزی واحدهای فنی و عملیاتی این کمپانی در کوتاه ترین مدت انجام شد، از این بعد نفت نمکی بنگستان منصوری بعد از تفکیک کامل گاز در مبدأ، به صورت مستقیم به واحد نمکزدایی شماره یک اهواز ارسال می شود.

افشاگری باشگاه ملوان درمورد انتقال امتیاز نفت تهران
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات