طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

سنقروکلیایی شهرستان معدنی استان
شهرستان «ناوه» استان «هلمند» افغانستان بدست طالبان سقوط کرد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: شهرستان سنقروکلیایی قطب معدنی کرمانشاه است.

کرمانشاه, سنقروکلیایی, معدن, سنقروکلیایی شهرستان معدنی استان

کرمانشاه, سنقروکلیایی, معدن, معادن فلزی و غیر فلزی

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ؛نعمت اله حقیقی در جلسه شورای برنامه ریزی استان با بیان اینکه از نظر پتانسیل بالقوه سنقر و کلیایی مستعدترین شهرستان معدنی استان است، اظهار کرد: اگر بخواهیم توسعه معدنی در شهرستان ها ایجاد کنیم تنها شهرستانی که پتانسیل آن را دارد، سنقروکلیایی است.


وی ادامه داد: سنقر از پس زمین شناختی نیز در زون سنندج سیرجان قرار دارد که یکی از فعالترین زون های معدنی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به واگذاری سه هزار متر از پهنه های معدنی استان برای بررسی که نقل از نتایج آن تا آذر ماه مشخص خواهد شد، تاکید کرد: منطقه سنقر نیز جزو این پهنه آمده است.

حقیقی معتقد است، سنقر دارای معادن قابل توجه کانی های فلزی و غیرفلزی است و برای ایجاد صنایع تبدیلی این معادن ظرفیت زیادی دارد.

یاور محمدی فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی نیز از پتانسیل های این شهرستان یاد کرد و گردشگری، توریسم ورزشی، صنایع دستی، کشاورزی و صنایع تبدیلی، پرورش ماهی در سد جامیشان و ... را از جمله ظرفیت های این شهرستان اعلام کرد.

وی افزود: یکی از مهمترین استعدادهای دیگر سنقر و کلیایی فرش است که باید به آن پرداخته شود.

جلیل بالایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه نیز از مهاجرت جمعیت در شهرستان سنقر خبر داد.

وی تصریح کرد: از سال 75 تا کنون هر سال تقریبا یک درصد کاهش جمعیت را در این شهرستان داشتیم، بگونه ای که جمعیت از 115 هزار نفر در سال 75، به 91 هزار نفر رسیده است.

شروعبا حضور معاون عمرانی استاندار عملیات گاز رسانی به 26 روستای شهرستان شاهین دژ
facebook google telegram twitter whatsApp