طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

پرداخت 551 میلیارد تومان بهای گندم به گندمکاران استان اردبیل
پرداخت70 میلیارد تومان از طلب گندمکاران استان همدان

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل از پرداخت 551 میلیارد تومان بهای گندم به گندمکاران استان اردبیل خبر داد.

پرداخت, بهای گندم, گندمکاران, پرداخت میلیارد تومان بهای گندم گندمکاران استان اردبیل

پرداخت, بهای گندم, گندمکاران, اردبیل, اردبیل

به نقل از اردبیل؛ علی نوبخت افزود: از این رقم تاکنون 551 میلیارد تومان بهای گندم کاران پرداخت شده و مابقی این رقم نیز تا آخر مهرماه به حساب کشاورزان و زارعان استان اردبیل پرداخت خواهد شد.

وی به تاخیر به وجود آمده در پرداخت بهای گندم خریداری شده به حساب زارعان اشاره کرد و گفت: بنده به عنوان مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان به خاطر تاخیر به وجود آمده از عموم گندم کاران عذرخواهی می کنم.

وی ادامه داد: تمام فعالیت های کمپانی غله و خدمات بازرگانی در خرید گندم خلاصه نمی شود بلکه این کار 10 درصد فعالیت ما را تشکیل می دهد و 90 درصد مابقی فعالیت های ما در حوزه تنظیم بازار و تامین مایحتاج ضروری مردم به فروشگاه ها است.

پرداخت ۴۱۰ میلیارد تومان مطالبات گندم کاران استان اردبیل
facebook google telegram twitter whatsApp