طاها پخش

مجازی40 درصد از مکالمات بین المللی قاچاق است
بازداشت باند بین المللی قاچاق مواد مخدر در هرمزگان

مدیر کل امور تجاری کمپانی ارتباطات زیرساخت گفت: روزانه چهار تا پنج میلیون دقیقه ترافیک بین المللی از راه گیت های زیرساخت با دیگر کشورها رد و بدل می شود.

به نقل از خبرنگار دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید میرزایی، مدیر کل امور تجاری کمپانی ارتباطات زیرساخت در رابطه با میزان انتقال غیرمجاز مکالمات تلفنی بین المللی کشور اعلام کرد: مکالمات بین الملل حق حاکمیتی دولت است و کمپانی ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از دولت، گیت هایی را قرار داده که وضعیت مجاز ترافیک بین الملل باید از این گیت ها عبور کند و هر ترافیکی که خارج از این گیت ها رد و بدل شود غیرمجاز است.


قاچاق, مکالمه, کمپانی ارتباطات زیر ساخت, درصد مکالمات بین المللی قاچاق

قاچاق, مکالمه, شرکت ارتباطات زیر ساخت, بین المللی, ترافیک


مجید میرزایی درباره آمار مکالمات تلفنی بین المللی گفت: تقریبا روزی چهار تا پنج میلیون دقیقه ترافیک بین المللی از طریق گیتهای زیرساخت با سایر کشورها و به ویژه کشورهای همسایه رد و بدل می شود و حدود ۴۰ درصد از کل ترافیک کشور به صورت غیرمجاز انتقال پیدا می کند.وی با تاکید بر اینکه سودجویان همواره به روال کار غیرمجاز خود ادامه می دهند گفت: برای مقابله با این پدیده راهکارهایی را نیز استفاده می کنیم که انشالله از این عملکرد سودجویان پیشگیری خواهد شد.


میرزایی همچنین با بیان اینکه آمار دقیق ترافیک قاچاق مشخص نیست، افزود: سرویس پرفیکس ۰X۰ از جمله ۰۲۰، ۰۳۰، ۰۴۰، ۰۵۰، ۰۶۰ و سرویس IP to IP - همان مکالماتی که با کارت از ISP ها (ارائه دهندگان خدمات اینترنتی- خریداری می شود) را در کنار سرویس ۰۰ برای ساماندهی ترافیک بین الملل ایجاد کردیم و با این کار بخش قابل توجهی از ترافیک شبکه بین الملل ساماندهی شده و از گیتهای زیرساخت منتقل می شود.


فیلم دستگیری قاچاقچی بین المللی مواد مخدر با اسکورت ویژه
facebook google telegram twitter whatsApp