طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

100 میلیون متر مکعب آب در خاش تجدید پذیراست
دریاچه ارومیه احیا می شود / انتقال 650 میلیون متر مکعب از آب رودخانه مرزی گلاس

سالانه 100 میلیون متر مکعب آب در خاش تجدید پذیر است.

آب های, تجدیدپذیر, خاش, میلیون متر مکعب آب خاش تجدید پذیراست

آب های, تجدیدپذیر, خاش

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان.،بخشدار مرکزی شهرستان خاش گفت: در شهرستان خاش از حدود ۱۶۷ میلیون متر مکعب استحصال آب سالانه تنها حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب تجدید پذیر بوده و متاسفانه شهرستان خاش تحت تاثیر خشکسالی های سیستان و بی تاثیر از بارندگیهای جنوب استان بسیار نرم در حال ورود به دوران بحران آبی ست.

مجتبی شجاعی افزود: تاثیرات اقلیمی به سمت نیمه کویری سبب شده که خاش با مشکلات بی آبی و کو آبی مواجه شود.
وی بیان کرد: متاسفانه اتفاقی که در کشور در بحث آب در حال رقم خوردن بوده این هست که اقلیم عادی در حال تبدیل به اقلیم نیمه خشک و خشک است و با پایین رفتن سطح منابع آب زیرزمینی عمدتا پوششهای گیاهی نیز بسیار کمتر شده اند و یا از بین رفته اند.

شجاعی ادامه داد: کشاورزان از آبخیزداری و روشهای مشابه فاصله گرفته اند و ما در حوزه خودمان از ۹۳ چشمه قنات که میراث معنوی خاش هم هستند ۸۰ درصدشان در بحران به سر می برند و ۹۴ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی نیاز به عزم عمومی در سطح همه بخشهای جامعه برای مدیریت منابع آب دارد .

وی گفت: مطالعات حرکت باید به سمت شناسایی آبهای عمیق یا انتقال آب دریا باشد و البته صرفه جویی و مدیریت مصرف از طریق روشهای نوین آبیاری و تغییر نوع کشت ها نیز موثر است.

کاهش 179 میلیون متر مکعبی حجم مخزن آب شهرکرد
facebook google telegram twitter whatsApp