طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
صدای هولناک در بخش اطفال بیمارستان فیلم
فیلم صدای هولناک در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان رازی اهواز

فیلمی از ساخت و ساز و ایجاد آلودگی صوتی در بخش اطفال بیمارستان هاجر شهر کرد را مشاهده می نمایید.

شهروندخبرنگار, فیلم, بخش اطفان بیمارستان هاجر, صدای هولناک بخش اطفال بیمارستان

شهروندخبرنگار, فیلم, بخش اطفان بیمارستان هاجر, آلودگی صوتی, صدای هولناک, شهر کرد

به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ فیلمی از ساخت و ساز و ایجاد آلودگی صوتی در بخش اطفال بیمارستان هاجر شهر کرد را مشاهده می نمایید که یکی از شهروندان برای ما ارسال کرده است.


منبع: ساسان – چهارمحال و بختیاری (شهر کرد)
شهروندخبرنگار,فیلم,بخش اطفان بیمارستان هاجر,آلودگی صوتی,صدای هولناک,شهر کرد,شهروندخبرنگار,شهر کرد,بخش اطفان بیمارستان هاجر,فیلم,آلودگی صوتی,صدای هولناک


اینجا کلیک کنیدفیلم صدای نابهنجار در بخش مراقب های ویژه بیمارستان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات