طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

علمی آموزشیزمان شروع ثبت نام کنفرانس بین المللی یادگیری الکترونیکی
شروع ثبت نام سی امین جشنواره بین المللی خوارزمی

دبیر یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی دانشگاه پیام نور گفت: یازدهمین کنفرانس بین المللی یادگیری الکترونیکی از امروز شروع و به مدت 10 روز ادامه پیدا می کند.

یادگیری الکترونیکی, دانشگاه پیام نور, آموزش الکترونیکی, زمان شروع ثبت نام کنفرانس بین المللی یادگیری الکترونیکی

یادگیری الکترونیکی, دانشگاه پیام نور, آموزش الکترونیکی, کنفرانس بین المللی

زندی دبیر یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی دانشگاه پیام نور در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به ثبت نام این کنفرانس اظهار داشت: کنفرانس یادگیری الکترونیکی طی سال های گذشته در دانشگاه های مطرح کشور برگزار شده که دوره یازدهم آن به وسیله دانشگاه پیام نور انجام می شود.


وی ادامه داد: هدف اصلی این کنفرانس آموزش الکترونیکی یادگیری به صورت مادام العمر بوده که در دوره یازدهم به کمک پژوهشکده آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور برگزار می شود.


زندی یادآور شد: دانشگاه تهران، علامه طباطبایی، خوارزمی، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شیراز از حامیان اصلی برگزاری این کنفرانس بین المللی یادگیری هستند.


شروع ثبت نام آزمون بین المللی وزارت بهداشت از امروز
facebook google telegram twitter whatsApp