طاها پخش

تبلیغ درکار
افزایش تولید کلزا درجنوب کرمان
قبل بینی تولید18هزارتن کلزا در استان کرمانشاه

سطح زیرکشت کلزا در سال زراعی جدید از افرایش 20برابری بهره مندمی شود.

افزایش, ارزوئیه, تولیدات, تولید کلزا درجنوب کرمان

افزایش, ارزوئیه, تولیدات, کلزا, سهمیه
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان بنا به اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، امیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: شهرستان ارزوئیه یک شهرستان زراعی و قطب تولیدات زراعی استان محسوب و در سال گذشته 200 هکتار کلزا در منطقه کشت شد.

و ی افزود در راستای اقتصاد مقاومتی وتولید دانه های روغنی به منظور کاهش وابستگی به خارج در سال زراعی جدید حدود 4000 هکتار به این شهرستان سهمیه اختصاص داده شده است که سطح زیر کشت در مقایسه با سال گذشته 20 برابرمی شود .

تولید بیش از 2 هزار تن دانه روغنی کلزا در لرستان
facebook google telegram twitter whatsApp