طاها پخش

ورزشیحضور سرپرست باشگاه پرسپولیس در سمپوزیوم ملی اقتصاد مقاومتی در ورزش
حمایت از تولید ملی همان اقتصاد مقاومتی است

سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس در گردهمایی ملی اقتصاد مقاومتی در ورزش، اقدام و عمل که به ابتکار وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، کمپانی کرد.

طاهری, باشگاه پرسپولیس, ورزش, سرپرست باشگاه پرسپولیس سمپوزیوم ملی اقتصاد مقاومتی ورزش

طاهری, باشگاه پرسپولیس, ورزش, سرپرست, ملی اقتصاد مقاومتی, سمپوزیوم
به نقل از گروه ورزش باشگاه خبرنگاران؛ وزارت ورزش و جوانان در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و به منظور بررسی راهکارهای اجرای عملی اقتصاد مقاومتی در ورزش و اقدام در این مسیر با حضور نمایندگان حوزه های نظارتی و قانونگذاری کشور، خبرگان و کارشناسان اقتصاد مقاومتی، مدیران وزارت ورزش و جوانان، اساتید و دانشجویان، فعالان بخش خصوصی در ورزش و مدیران و کارشناسان فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی برگزار کرده است.

علی اکبر طاهری از حاضران در این گردهمایی است که در حال حاضر در آکادمی ملی المپیک جریان دارد و در این ارتباط به ایرد سخن خواهد پرداخت.


راه اندازی 70 پایگاه ملی با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه گردشگری
facebook google telegram twitter whatsApp