طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
مجازیساماندهی قراردادهای کار در آینده نزدیک
پرداخت غرامت به کشاورزان در آینده ای نزدیک

معاون وزیر کار از بررسی پیش نویس اصلاح قراردادهای کار، تعیین تکلیف آنها و حکم غیرموجه اخراج کارگران در شورای سه جانبه ملی در آینده نزدیک خبرداد.

ساماندهی قراردادهای کار, تشکلهای کارگری, وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی, ساماندهی قراردادهای آینده نزدیک

ساماندهی قراردادهای کار, تشکلهای کارگری, وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی, امنیت شغلی, قراردادهای کار, سرمایه گذاری, اخراج کارگران, معاون وزیر کار

به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدحسن هفده تن معاون وزیر کار با اشاره به تعیین تکلیف مدت قراردادهای کار گفت: در این زمینه پیش نویس اصلاح تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار که به مدت قراردادهای موقت و دائمی کار اشاره دارد در دستور کار شورای سه جانبه ملی قرار گرفته است.

وی گفت: اصلاح تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار، با هدف ساماندهی قراردادهای کار و تأمین امنیت شغلی نیروی کار صورت می گیرد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اصلاح پیش نویس مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار خبرداد و افزود: پیش نویس اصلاح این مواد نیز با هدف کمک به توسعه امنیت تولید و سرمایه گذاری قرار است درنشست های آینده شورای سه جانبه ملی مطرح و مورد بحث کارشناسی قرار گیرد.

هفده تن گفت: مواد ۷، ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار از جمله مهمترین مواد قانون کار هستند و تشکل های کارگری و کارفرمایی خواستار تعیین تکلیف آنها هستند بر همین اساس پیش نویس اصلاح این مواد در دستور کار جلسات آتی شورای سه جانبه ملی قرار گرفت.

بر اساس این نقل از، طبق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد باید توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شود.

همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۷، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائم تلقی می شود.

در ماده ۲۷ قانون کار نیز عنوان شده است: هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را بعد از تذکرات کتبی، نقض نمایند کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را (به عنوان حق سنوات) به وی پرداخت و قرارداد کار را فسخ کند.

علاوه بر این، طبق ماده ۱۶۵ قانون کار، در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقی السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر

ایجاد هزار تخت توانبخشی در آینده ای نزدیک / توانبخشی، حلقه مفقوده نظام درمان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات