طاها پخش

ادارات دولتی آماده ثبت نام آبادانی ها در طرح سرشماری نفوس و مسکن
25 نفر برای اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن ثبت نام کرده اند

مردم آبادان می توانند با مراجعه به ادارات دولتی در طرح سرشماری نفوس و مسکن ثبت نام کنند.

طرح سرشماری نفوس ومسکن, سهولت ثبت نام, ماموران آمارگیری, ادارات دولتی آماده ثبت نام آبادانی طرح سرشماری نفوس مسکن

طرح سرشماری نفوس ومسکن, سهولت ثبت نام, ماموران آمارگیری, آبادان
به نقل از آبادان؛شهبازی فرماندار آبادان گفت: برای سهولت ثبت نام خانواده های آبادانی در طرح سرشماری نفوس و مسکن ادارات و برخی از مدارس آماده همکاری با متقاضیان هستند.

عزیز الله شهبازی افزود: مردم می توانند برای ثبت نام در این طرح به هنرستان علامه جعفری واقع در ایستگاه 4 کوی قدس و تمام ادارات دولتی مراجعه کنند.

طرح ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن تا 27 مهر ماه ادامه خواهد داشت و بعد از آن ماموران آمار گیری تا 28 آبان ماه با مراجعه به درب منازل آمار خانواده ها را ثبت می کنند.

تمدیدمهلت ثبت نام برای مشارکت در طرح سرشماری نفوس و مسکن
facebook google telegram twitter whatsApp