طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
افغانستان و هندوستان در حال بررسی ساخت سد روی آب های شرقی
شروع ساخت سد بخش آباد ولایت فراه تا یک هفته دیگر

افغانستان و هندوستان به صورت فعالی در حال بررسی امکانات ساخت سد آب روی رودهای شرقی افغانستانند.

سدسازی در افغانستان, افغانستان, دریای کابل, افغانستان هندوستان حال بررسی ساخت سد آب شرقی

سدسازی در افغانستان, افغانستان, دریای کابل, رودخانه, آبهای شرقی افغانستان, شبه نظامی, هندوستان

به نقل از حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، هشت صبح به نقل از هندوستان تایمز نوشت: مقام های هندی که نخواستند نامشان برده شود، گفته اند که رودخانه کابل یکی از پروژه های مورد نظر برای سدسازی است.

رودخانه کابل از بعضی جهات، شبیه رودخانه «چناب» در «جامو و کشمیر» است. حکومت هندوستان، حکومت افغانستان را تشویق کرده است که روی دریای مذکور بندی اعمار ایجاد کند.

هندوستان در واکنش به «حمله های نیروهای شبه نظامی مظنونِ متعلق به پاکستان» در یوری «در کشمیر تحت کنترل هندوستان»، بودجه سه پروژه سدسازی بر روی رودخانه چناب را افزایش داده است.

قبلا پروژه های مذکور به علت اعتراض پاکستان به آن، بر اساس پیمان آب های سند، معطل نگهداشته شده بود. مقامات هندی مدعی اند که پاکستان چنین معاهده ای را با افغانستان «در ارتباط به دریای کابل» به امضا نرسانده است.

احکام جاری در ارتباط به آب های دریای شرقی افغانستان که عمدتا در برگیرنده ی دریای کابل، کنر و چترال می شود و به خاک پاکستان خاتمه می پذیرد، شامل برخی از اصول پذیرفته شده بین المللی می گردند.

یکی از مقام های هندی می گوید که «هندوستان با کمک به افغانستان در قسمت راه اندازی چندین پروژه ی بند آب، می خواهد که پیام نیرومندی به پاکستان بفرستد. ما باید نتایج این اقدامات را به دقت مورد بررسی قرار دهیم.

زمانی که محمداشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، ماه گذشته به هند سفر کرد، به طور مشخص امکانات توسعه ی سیستم دریایی شرق افغانستان را با جانب هند بحث کرد و در عین حال، از این کشور به خاطر کمک به اعمار بند سلما، علی رغم تهدید های تروریستی، تشکری کرد.

مقام های هندی می گویند که میان دو جانب تقریبا در سطح عالی مصاحبه ها بر سر موضوع مذکور ادامه داشته و دیدارهای بعدی به خاطر بحث روی پروژه های مشخص میان هیات های دو کشور صورت خواهد گرفت. اشرف غنی به طور قطع برای شروع به کار نشست قلب آسیا در باب افغانستان که در سطح وزیران کشور های کمپانی کننده برگزار می شود، در اولین هفته دسامبر به امرتسر در هند برخواهد گشت.


زیر آب رفتن 50 هکتار از جنگل های هیرکانی برای ساخت سد شفارود
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات