طاها پخش

مجازیعکس های بزرگترین تجمع شائولین ها در چین
چین بزرگترین تولیدومصرف کننده طلای دنیا

هرساله در چین مراسمی برای دانش آموختگان ورزش شائولین برگزار می شود.

به نقل از خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ هرساله صدها ورزشکار در رشته های متفاوت ورزش شائولین در زادگاه شائولین برای نمایش و جشن گرد هم جمع می شوند. ورزشکاران شائولین بر این باورند هنر رزمی در میان مردم سبب ارتقا فرهنگ و آداب معاشرت می شود.

هدف اصلی برگزاری این جشنواره چهار روزه که نخستین بار سال 1991 در کشور چین برگزار شد، اجرای نمایش و معرفی شائولین ها و همچنین انتقال روحیه جنگجویی و تبادل شگردهای رزمی در میان ورزشکاران است. در این رویداد ورزشی، ورزشکاران بیش از 60کشور دنیا در رشته های ووشو و تالو کمپانی می کنند.رزم, ووشو, نمایش, بزرگترین تجمع شائولین چین

رزم, ووشو, نمایش, ورزشی, شائولین, جشنواره, ورزشکاران, تالو
ورزشکاران, تالو, ورزشکاران, بزرگترین تجمع شائولین چین

ووشو, جشنواره, نمایش, بزرگترین تجمع شائولین چین

ووشو, ورزشکاران, نمایش, بزرگترین تجمع شائولین چین

ورزشکاران, تالو, جشنواره, بزرگترین تجمع شائولین چین

ورزشی, شائولین, تالو, بزرگترین تجمع شائولین چین

ورزشی, شائولین, رزم, بزرگترین تجمع شائولین چین

نمایش, تالو, جشنواره, بزرگترین تجمع شائولین چین

شائولین, جشنواره, رزم, بزرگترین تجمع شائولین چین

ورزشی, نمایش, ووشو, بزرگترین تجمع شائولین چین

نمایش, جشنواره, ورزشی, بزرگترین تجمع شائولین چین

ورزشی, نمایش, ووشو, بزرگترین تجمع شائولین چین

رزم, ورزشکاران, ورزشی, بزرگترین تجمع شائولین چین

نمایش, شائولین, جشنواره, بزرگترین تجمع شائولین چین

ورزشکاران, شائولین, نمایش, بزرگترین تجمع شائولین چین

ووشو, جشنواره, نمایش, بزرگترین تجمع شائولین چین

تالو, ووشو, نمایش, بزرگترین تجمع شائولین چین

شائولین, ورزشکاران, جشنواره, بزرگترین تجمع شائولین چین

@media(min-width:480px){ .body{ padding:10px 10px 0px 0px !important; } .photo_service_gride_album{ padding:0 0px 10px 10px; } } .photo_service_gride_album img{ margin: 0 auto; display: block; height:100%; }


شروع به کار آزمایشی بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان در چین
facebook google telegram twitter whatsApp