طاها پخش

مشارکت 49 درصدی استان در سرشماری عمومی
مشارکت 16 درصدی مردم استان اردبیل در سرشماری اینترنتی

مدیر اجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن استان کرمانشاه از مشارکت 49 درصدی جامعه هدف استان در سرشماری عمومی اینترنتی نفوس و مسکن سال 95 خبر داد.

سرشماری نفوس و مسکن, کرمانشاه, مشارکت 49درصد, مشارکت درصدی استان سرشماری عمومی

سرشماری نفوس و مسکن, کرمانشاه, مشارکت 49درصد, 180 هزارخانوار

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ؛طهمورث الیاسی در شورای برنامه ریزی استان کرمانشاه گفت:تاکنون 49 درصد جمعیت هدف ما که 180 هزار خانوار در استان بود، در سرشماری اینترنتی مشارکت کرده اند.استان هایی مانند سمنان و بوشهر را داشته ایم که مشارکت حدود 140 درصدی هم داشته اند.

الیاسی با اشاره به تمدید سرشماری اینترنتی تا 27 مهر، از دستگاه های اجرایی خواست همچنان همکاری خود را برای افزایش مشارکت مردم ادامه دهند.تاکنون 88 هزار خانوار در این سرشماری اینترنتی کمپانی کرده اند.

وی از کارکنان دولت نیز خواست جزو گروه های کمپانی کننده در سرشماری اینترنتی باشند و یادآوری کرد: اگر کارکنان دولت مشارکت داشته باشند جمعیتی حدود 65 هزار نفر دارند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه همچنین از تخصیص 100 درصدی اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان در سال جاری خبر داد.

الیاسی در ادامه از پیگیری برای پرداخت پاداش بازنشستگان نیز یاد کرد که پاداش بازنشستگان سال 93 تامین شده و یک سوم پاداش بازنشستگان سال 94 نیز تامین شده است.

وی همچنین از مصوبه چند سال قبل مبنی بر صدور مجوز واحدهای صنعتی صرفا در شهرک های صنعتی نیز یاد کرد و خواستار لغو این مصوبه شد.

بسیاری از واحدهای صنعتی امکان حضور در شهرک ها را ندارند و این کار فقط برای سرمایه گذاران مانع ایجاد می کند.

مشارکت 50 درصدی قیروکارزینی ها در سرشماری الکترونیکی 95
facebook google telegram twitter whatsApp