طاها پخش

علمی آموزشیجزئیات اصلاحیه دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش
17 مهر ماه شروع ثبت نام آزمون / جزئیات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

مدیر کل امور اداری و تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش گفت: در چند مورد رشته های اعلام نیاز اشتباه بوده که اصلاح شده و افراد می توانند نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام کنند.

آزمون استخدامی, آموزش و پرورش, اصلاحیه آزمون استخدامی, جزئیات اصلاحیه دفترچه آزمون استخدامی آموزش پرورش

آزمون استخدامی, آموزش و پرورش, اصلاحیه آزمون استخدامی, سازمان سنجش, رشته های تحصیلی

سید حسن حسینی مدیر کل امور اداری و تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پیرامون ابهاماتی که با توجه به اصلاحیه آزمون استخدامی ایجاد شده گفت: برخی رشته های تحصیلی در دفترچه اشتباه بوده و بر اساس پیگیری و مذاکراتی که با سازمان سنجش انجام شد رفع نقص شده و نسبت به حذف رشته های که به طور اشتباه اعلام نیاز شدند، اقداماتی صورت گرفت.


حسینی اظهار داشت: در صورتی که افراد با توجه به اعلام نیاز قبلی ثبت نام کرده و هزینه ای برای کارت اعتباری آزمون پرداخت کرده اند، می توانند با پیگیری از سوی سازمان سنجش این مبلغ را دریافت کنند.


مدیر کل امور اداری و تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: تمدید مهلتی که برای ثبت نام آزمون استخدامی لحاظ شده به علت اصلاحیه بوده و افراد می توانند نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام کنند و در صورت حذف شانس کمپانی در آزمون، مبلغ هزینه شده بازگردانده می شود.


وی یادآور شد: افرادی که شرایط کمپانی در آزمون را ندارند علاوه بر اینکه از لحاظ علمی توانایی پاسخگویی به سوالات را نداشته ضوابط آزمون نیز چنین اجازه ای را به آنها نمی دهد.


حسینی بیان کرد: متقاضیان در تمامی شغل های اعلام نیاز شده امکان ثبت نام دارند و چنانچه در مواردی با مشکل روبه رو شوند، شرایط آزمون را ندارند.


جزئیاتی از ابهامات در دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرروش
facebook google telegram twitter whatsApp