طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

پایان برداشت گردو درماهنشان استان زنجان
قبل بینی برداشت 157 هزار تن سیب از باغات استان زنجان

برداشت گردو از 340 هکتارازباغات شهرستان ماهنشان استان زنجان پایان یافت .

ماهنشان, برداشت, زنجان, پایان برداشت گردو درماهنشان استان زنجان

ماهنشان, برداشت, زنجان, گردو
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران از زنجان؛ مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ماهنشان گفت: 678 تن گردو برداشت وروانه بازارمصرف می شود .

رستمی افزود: این شهرستان 800 بهره بردار گردو دارد که امسال حدود 14 میلیاردتومان عائد بهره برداران گردو شد .

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ماهنشان با بیان اینکه گردوی معمولی ، گردوی محلی، کاغذی و سنگی ازارقام گردوهای برداشتی است یادآور شد:گردوی برداشتی به استانهای همجوار هم ارسال می شود.

وی با بیان اینکه امسال برداشت گردوی ماهنشان 20 درصد افزایش دارد خاطر نشان کرد: برداشت گردو در این منطقه از شهریور ماه شروع می شود.

پایان برداشت برنج در زنجان
facebook google telegram twitter whatsApp