طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
نخاله برداری در ۵ محور خرمشهر
بهره برداری 10 کیلومتر چهارخطه کردن محور هراز با حضور وزیر راه

پنج اکیپ نخاله برداری در شهر با پنج دستگاه لودر و پنج دستگاه کمپرسی فعال شدند.

شهرستان خرمشهر, 5اکیپ نخاله برداری, نخاله برداری در شهر, نخاله برداری محور خرمشهر

شهرستان خرمشهر, 5اکیپ نخاله برداری, نخاله برداری در شهر, آبادان
به نقل ازآبادان؛ساعدی سرپرست شهرداری خرمشهر گفت: این تجهیزات از بخش خصوصی کرایه شده و به هر پنج ناحیه خدمات شهری یک اکیپ تحویل داده شد.

عزیز ساعدی افزود: اکیپ نخاله برداری پیش از این نیز فعال بود اما از امروز تعداد آنها پنج برابر شد.

وی حجم نخاله برداری بعد از فعال سازی این اکیپ ها را در حدود ۲۰۰ سرویس به صورت روزانه پیش بینی کرد و گفت: پیش بینی می شود روزانه حدود ۲۰۰ سرویس نخاله جابه جا شود ودر محل های تعیین شده که عمدتا نقاط باتلاقی سطح شهر و یا خارج از شهر هستند تخلیه شوند.

سرپرست شهرداری خرمشهر ، مدت فعالیت این پنج اکیپ نخاله برداری را قابل تمدید دانست و افزود: قرار است طی این ۱۰ روز نخاله های سطح شهر که محل تخلیه شان یا توسط واحد خدمات شهری و یا تماس های مردمی شناسایی شده جمع آوری شوند اما با پیمانکار صحبت شده در صورت پایان نیافتن کار در مدت زمانی تعیین شده، زمان را تمدید شود.

ساعدی، با یادآور شدن اینکه کار نخاله برداری در خرمشهر به علت فضاهای باز بسیار در این شهر جز وظایف مستمر شهرداری خرمشهر است، افزود: با این حال مقرر شده برای کاهش حجم نخاله های سطح شهر که باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای شهروندان می شود، بعد از پایان مدت ۱۰ روزه نخاله برداری، محل های برای تخلیه نخال در نظر گرفته شود تا شهروندان از این بعد نخاله های خود را در این محل ها تخلیه کنند.

سرپرست شهرداری ، از برخورد واحد اجرائیات شهرداری با افراد متخلف که بعد از تعیین محل ها، نخاله های ساختمانی خود را در سایر محل ها تخلیه می کند، خبر داد.

بهره برداری ۱۵کیلومتر از محور بجنورد به جنگل گلستان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات