طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیبررسی مشکلات سازمان آموزش فنی و حرفه ای در جلسه کمیسیون آموزش
بررسی "استیضاح فانی" در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات

سخنگوی کمیسیون آموزش از بررسی مشکلات مالی و اعتباری سازمان آموزش فنی و حرفه ای در جلسه کمیسیون آموزش خبر داد.

علمی و کاربردی, کمیسیون آموزش, سازمان فنی و حرفه ای, بررسی مشکلات سازمان آموزش فنی حرفه جلسه کمیسیون آموزش

علمی و کاربردی, کمیسیون آموزش, سازمان فنی و حرفه ای
میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مصاحبه خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در تشریح جزئیات جلسه امروز کمیسیون مذکور گفت: مسئولانی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسه به وزارت کار حضور داشتند.

وی افزود: مسئولان سازمان مذکور نقل از از روند فعالیت، نحوه مهارت آموزی در صنوف متفاوت و همچنین مشکلات مالی و اعتباری خود را مطرح کرده و از کمیسیون درخواست مکم داشتند.

میرزاده تصریح کرد: نمایندگان در این جلسه انتقاداتی را به سازمان فنی و حرفه ای داشتند مبنی بر اینکه این سازمان نباید با دانشگاه های علمی و کاربردی به رقابت بپردازد و صرفا باید به دنبال افزایش مهارت و مهارت آموزی دانشجویان باشد.

سخنگوی این کمیسیون اعلام کرد: نمایندگان همچنین ماده 20 موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس به مننظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و پیشگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی که از کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود را بررسی و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

بررسی استیضاح و سوالات نمایندگان از فانی در جلسه امروز کمیسیون آموزش
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات