طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
علمی آموزشیشبکه های مشاوره های مدارس آموزش از راه دور برای توجیه طرح هدایت تحصیلی
اتخاذ برنامه های توجیهی برای بحث هدایت تحصیلی دانش آموزان سال آینده

رئیس مدارس آموزش از راه دور از تشکیل شبکه های مشاوره ای برای کمک به طرح هدایت تحصیلی در آینده ای نزدیک خبر داد.

فضای مجازی, هدایت تحصیلی, مدارس آموزش از راه دور, شبکه مشاوره مدارس آموزش دور توجیه طرح هدایت تحصیلی

فضای مجازی, هدایت تحصیلی, مدارس آموزش از راه دور, شبکه های مشاوره ای, دانش آموز

گودرز شاهمرادی رئیس مدارس آموزش از راه دور در گفت و گو با خبرنگار گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از تبدیل این مدارس به مجموعه ای با نام شبکه مشاوره ای خبر داد و اظهار داشت: این برنامه از امسال آماده ارائه خدمات به دانش آموزان می شود.


وی با بیان اینکه کارهای مقدماتی این طرح انجام شده است، عنوان کرد: جلسه ای توجیهی برای برای متولیان این شبکه آبان ماه برگزار و به طور رسمی در آذرماه همزمان با سالروز تاسیس مدارس آموزش از راه دور ، فعالیت شبکه مشاوره ای شروع می شود.


رئیس مدارس آموزش از راه دور بیان کرد: در مدارس، از ابتدایی ترین ابزار ارتباط یعنی تلفن برای این امر استفاده می شود و متقاضیان می توانند از این روش مشاوره و راهنمایی در خصوص طرح هدایت تحصیلی داشته باشند.


شاهمرادی ادامه داد: در تمامی مدارس آموزش از راه دور به سبب سیستم مختلف آموزشی، مشاوران تحصیلی نقش کلیدی تر داشته و حضورشان بسیار ضروری است که از این فرصت در جهت توجیه طرح هدایت تحصیلی بهره گرفته می شود.


وی با اشاره به اینکه دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور، پیش از ثبت نام باید انتخاب واحد کرده و در این امر از مشاوران کمک گرفته می شود، یادآور شد: باتوجه به طرح هدایت تحصیلی و شرایط و ضوابط حاکم بر آن،دانش آموزان برای تفهیم این مسائل به مشاور نیاز دارند هم چنین سایر افراد مشمول این طرح نیز می توانند از طریق تلفنی مشاوره بگیرند.


شاهمرادی توسعه این شبکه در فضای مجازی را از دیگر اقدامات در دست بررسی برشمرد و بیان کرد: یک هزار و 656 مدرسه آموزش از راه طریق این شبکه با هم در ارتباط قرار می گیرند.اجرای ششمین دوره جشنواره طرح و ایده ویژه مدارس امام رضا(ع)
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات